Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 876 byl předsedou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jmenován ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a zároveň se vláda ČR rozhodla o přesunu sekretariátu Rady na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více informací zde.


Předseda Rady

Místo není v současnosti obsazeno.
 

Místopředseda Rady

 Místo není v současnosti obsazeno.

Působnost Rady

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen "Rada") je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č.1033 ze dne 10. října 2001.

Rada připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada zejména:

  • projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže,
  • koordinuje základní směry resortních koncepcí v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže,
  • stanovuje okruh priorit pro projekty resortů na podporu realizace rovných příležitostí pro ženy a muže,
  • identifikuje ve společnosti aktuální problémy v rovných příležitostech pro ženy a muže,
  • hodnotí efektivitu naplňování principu rovnosti žen a mužů.
  • Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Informace o činnosti Rady jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády. Rada nemá pravomoc prošetřovat stížnosti občanů na porušování principů rovnosti žen a mužů. Organizační, odborné a administrativní práce a zveřejňování informací o práci Rady zajišťuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Úřadu vlády.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz

Spojení na sekretariát Rady

Zaměstnanci/kyně:

Mgr. Radan Šafařík,
tel: 224 002 630, safarik.radan@vlada.cz

 

JUDr. Lucia Zachariášová,
tel: 224 002 515,
zachariasova.lucia@vlada.cz

Připojené dokumenty