Dokumenty

26. 11. 2015 13:10

Odpovědi na předběžné otázky k 6. periodické zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

Vláda ČR schválila dne 20. listopadu 2015 „Odpovědi na předběžné otázky k 6. periodické zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen“.

Česká republika (dále jen „ČR“) je smluvní stranou Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen „Úmluva“) od 17. července 1980. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost v souladu se svým článkem 27 odstavcem 2 dnem 18. března 1982. Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů jako vyhláška ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 62/1987 Sb. ČR sukcedovala ke dni 1. ledna 1993 do závazků vyplývajících z Úmluvy pro bývalou ČSFR.

Podle čl. 17 byl zřízen monitorovací mechanismus – Výbor pro odstranění diskriminace žen (dále jen „Výbor“) – jako orgán příslušný pro posuzování úrovně naplňování ustanovení Úmluvy. Samotná kontrola se uskutečňuje prostřednictvím pravidelného předkládání zpráv o plnění Úmluvy a jejich hodnocení Výborem.

Šestou periodickou zprávu o plnění závazků plynoucích z Úmluvy předložila ČR v souladu s čl. 18 Úmluvy a v souladu se závěrečnými doporučeními Výboru, která vyplynula z projednání Čtvrté a Páté periodické zprávy ČR. Vláda ČR tuto zprávu schválila svým usnesením č. 871 ze dne 27. října 2014. Zpráva popsala vývoj v ČR v období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014.

Dopisem ze dne 4. srpna 2015 zaslal Vysoký komisař OSN pro lidská práva prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR žádost o zaslání písemných odpovědí na předběžné otázky týkající se 6. periodické zprávy ČR o plnění Úmluvy. Plnění Úmluvy bude předmětem jednání 63. zasedání Výboru ve dnech 15. února až 4. března 2016.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter