Dokumenty

5. 1. 2016 16:46

Seznam rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů

Usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2001 č. 456 uložila vláda ČR povinnosti vytvořit od 1. ledna 2002 v každém rezortu v rámci stávající systemizace jedno pracovní místo nejméně na poloviční pracovní úvazek pro zaměstnance, který by se v rámci tohoto úvazku plně věnoval agendě rovnosti žen a mužů. Dalším usnesením vlády ČR ze dne 20. dubna 2005 č. 464 doporučila vláda ČR rozšířit od 1. října 2005 v rámci stávající systemizace nejméně jedno pracovní místo na plný pracovní úvazek anebo dvě pracovní místa na poloviční pracovní úvazek pro zaměstnance nebo zaměstnankyni, kteří by se v rámci tohoto pracovního úvazku plně věnovali problematice rovnosti žen a mužů.

Seznam aktuálních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů na rezortech je uveden v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty