Helena Válková

Helena Válková

ministryně spravedlnosti od 29. ledna 2014 do 1. března 2015

Osobní údaje

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. se narodila v roce 1951 v Chlumci nad Cidlinou. Je vdaná a má syna.

Vzdělání

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1974. V roce 1997 se habilitovala v oboru trestní právo a v roce 2006 byla jmenována profesorkou.

Profesní a veřejná činnost

V letech 1975 až 1988 pracovala na Výzkumném ústavu kriminologickém a od roku 1989 do roku 1993 v Ústavu státu a práva ČSAV.

Od roku 1991 působí na Filozofické fakultě UK v Praze, zde vzniklo z její iniciativy v roce 1994 i občanské Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici, zárodek později konstituované Probační a mediační služby ČR.

Podílela se i na vybudování katedry trestního práva na Fakultě právnické ZČU v Plzni, kterou až do srpna 2011 vedla.

Je spoluzakladatelkou české pobočky prestižního právnického Nakladatelství C.H.Beck, kterou vedla v pozici ředitelky v letech 1993 až 2011 a kde dosud působí jako externí poradce a předsedkyně redakční rady časopisu Právní rozhledy.

Od roku 2000 do roku 2004 byla členkou Criminological Scientific Council Rady Evropy ve Štrasburku, kde se podílela na přípravě řady doporučení a dalších materiálů k uplatňování jednotné evropské trestní politiky (organizovaný zločin, vězeňství, kriminalita mládeže, alternativní sankce, prevence kriminality a další).

Je spoluzakladatelkou a místopředsedkyní České kriminologické společnosti a členkou European Society of Criminology.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter