Historie minulých vlád

Řešení situace některých průmyslových podniků

(Revitalizační program)


Tento materiál byl předložen vládě na základě usnesení vlády č. 260 ze dne 30. března 1999.

Obsah:

 1. Usneseni vlády *
 2. Příloha k usnesení vlády - náplň činnosti Revitalizační agentury, a.s.
 3. Předkládací zpráva
 4. Důvodová zpráva
 5. Stanovy Revitalizační agentury a.s.
 6. Rekapitalizace bank a restrukturalizace firem: možnosti a metody
 7. Decentralizované a centralizované modely restrukturalizace: mezinárodní porovnání


Do vlády předložil:

  místopředseda vlády pro hospodářskou politiku
  doc. ing. Pavel Mertlík, CSc.

  ministr průmyslu a obchodu
  doc. ing. Miroslav Grégr

  Ministr financí
  Mgr. Ivo Svoboda


* Pozn. administrátora WWW serveru: Oproti návrhu usnesení je zde uvedeno již schválené znění usnesení vlády ČR ze dne 14. dubna 1999 č. 354.

[ in English ]