Historie minulých vlád

Fotografie

Brífink po podpisu Společného prohlášení ČSSD a ODS doplňujícího Smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřenou mezi ČSSD a ODS, který se konal dne 26. 1. 2000

Lukáš Herold, mluvčí ODS: Vítám vás na brífinku u příležitosti podepsání dohod mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou. Vítám zde předsedy obou stran, pana Václava Klause a Miloše Zemana a prosím je o úvodní slovo.

Václav Klaus, předseda ODS: Tentokráte začnu já, dobré jitro. My jsme právě podepsali pět dílčích dohod, které vznikly na bázi opoziční smlouvy a které znamenají další krok v jisté komunikaci a vzájemném konání mezi ODS a ČSSD. Já myslím, že vy názvy těchto dohod znáte, viděli jsme, že byly publikovány v tisku. Tyto dohody jsou naprosto veřejné, všichni je bezprostředně po skončení tohoto brífinku dostanete.

Pro Občanskou demokratickou stranu tyto dohody znamenají další krok vyvolaný tím, že, na rozdíl od opoziční smlouvy, po nás tentokráte ČSSD něco chce. Opoziční smlouva od nás nevyžadovala v Parlamentu žádné souhlasné hlasování. Nyní je jisté souhlasné hlasování vyžadováno a díky tomu vznikl komplex dohod, který je součástí tohoto úkonu, tohoto činu. Já bych chtěl říci, že my jsme nazývali jasně tyto dohody "vytvořením podmínek tolerance menšinové vlády" a chcete-li, my pracovně nazýváme tyto dohody "tolerančním patentem". Tyto dohody jsou z našeho hlediska logickým vyústěním procesu, který začal před několika měsíci.

Vy dobře víte, že jsme se pokusili udělat další krok, který by překonal velmi nepříjemné, a pro tuto zemi nepříhodné, nepřátelství politických stran a převedl ho v jisté férové soupeření. Proto jsme nabízeli

vytvoření supervelké koalice, proto jsme se obrátili na všechny demokratické strany v našem Parlamentu, aby se na tomto procesu podílely. Ne všichni akceptovali tento postup, ne všichni akceptovali tento pokus o změnu politické atmosféry v naší zemi. Já myslím, že i těmito dohodami se něco nového rodí a my bychom si velmi přáli, aby politické strany v naší zemi přestaly být nepřáteli, aby začaly být soupeři a my věříme, že tyto dohody k tomu udělaly docela dobrý krok vpřed..

Miloš Zeman, předseda ČSSD: Dámy a pánové, i když komplex těchto dohod vzniknul z aktuální potřeby vyřešit otázky státního rozpočtu, protože obě strany se nepochybně shodují, že pokračující rozpočtové provizorium by bylo pro Českou republiku nežádoucí, chtěl bych upozornit na to, že jsou to dohody, které se týkají období do roku 2002 a to nejenom v rozpočtové, ale i v dalších oblastech. Chtěl bych dále konstatovat, že žádná z politických stran při vyjednávání těchto dohod neustoupila ze svých základních programových zásad a ani to od nich nebylo vyžadováno. Proto bych velmi uvítal, kdyby tyto dohody byly co nejširším způsobem zveřejněny, aby se tak veřejnost mohla seznámit s jejich plným textem a vyhnula se různým misinterpretacím, jichž jsme byli svědky v posledních dnech, kdy někteří komentátoři, aniž by vůbec znali obsah těchto dohod, spekulovali o tom, co v nich je a mnohdy se mýlili. Chci tedy jasně říci, že tyto dohody nepokládám za prohru ani za ústup žádné strany, ale svým způsobem za společný úspěch,

protože dokázaly, že spolu umí jednat a že spolu umí komunikovat. A možná, že by si to měli zapamatovat i ti, kdo tak často vyzývají ke komunikaci mezi politiky a politickými stranami.

Lukáš Herold, mluvčí ODS: Já     Autom. řádkování  Obrázek   děkuji oběma pánům nyní je prostor pro několik vašich otázek. ? Zdá se, že je vše jasné...

Miroslav Korecký, Lidové noviny: Opoziční smlouva byla podepsána jako projekt dlouhodobější, nikoli jen do roku 2002, zatímco dodatek počítá s platností jen do roku 2002, co bude potom?

Miloš Zeman, předseda ČSSD: Pane redaktore, nahrál jste mi na smeč. Já vám sdělím překvapující informaci. Potom budou volby, svobodné volby v České republice v červnu roku 2002.

Miroslav Korecký, Lidové noviny: A platí tedy, že platnost opoziční smlouvy bude trvat nadále?

Václav Klaus, předseda ODS: Já myslím, že je zbytečné to takto charakterizovat. Opoziční smlouva je časově neurčena, zatímco tento komplex dohod má jasné časové určení.

Lukáš Herold, mluvčí ODS: Alt. obrázek   Děkuji. Další dotaz? ? My vám děkujeme za účast.