Viliam Široký

Viliam Široký (zdroj: ČTK)

31.5.1902 Bratislava - 6.10.1971 Praha
funkční období:
21. 3.1953 - 12.12.1954
12.12.1954 - 12. 7.1960
12. 7.1960 - 19. 9.1963

Původním povoláním železničář. Od 1921 člen a funkcionář KSČ. 1931-1938 člen ÚV, 1936-1938 polit. byra ÚV KSČ, 1935-1938 tajemník ÚV KSČ a poslanec NS; 1938 předseda zemského vedení KSČ na Slovensku. Na podzim 1938 odešel do Sovětského svazu, 1939-1940 člen zahraničního sekretariátu KSČ v Paříži, 1940-1941 člen moskevského vedení KSČ. 1941 byl vyslán na Slovensko, aby zde řídit ilegální práci KSS, záhy však zatčen a do 1945 vězněn. V únoru 1945 se mu s pomocí slovenských odbojářů podařilo uprchnout z vězení a přejít k Sovětské armádě. 1945-1954 předseda KSS, 1945 a 1948-1966 člen ÚV KSČ, 1945 a 1948-1963 člen předsednictva ÚV KSČ. 1945-1953 náměstek předsedy vlády, 1950-1953 ministr zahraničních věcí, 1953-1963 předseda vlády; 1945-1964 poslanec NS. Nesl značný díl zodpovědnosti za nezákonnosti a politickou zvůli 40.-50. let, podílel se na přípravě vykonstruovaných soudních procesů a na kampani proti "slovenskému buržoaznímu nacionalismu". V září 1963 odvolán ze stát. i stranických funkcí a odešel do ústraní.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter