Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.

Doc. Ing. Jiří Havel, CSc.

místopředseda vlády pro ekonomiku od 3. 1. 2006 do 16. 8. 2006

Narodil se 20.8.1957 v Praze. Od roku 1982, kdy dokončil vysokoškolské studium, působil na Vysoké škole ekonomické v Praze a věnoval se vědecké a pedagogické činnosti. V roce 1991 získal hodnost kandidáta věd a nastoupil na Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Zde se v roce 1997 habilitoval a získal hodnost docenta. Na fakultě zastával řadu funkcí, od vedoucího katedry po garanta bakalářského studia, od roku 2002 je členem vědecké rady.

Je autorem odborných a populárních publikací, získal řadu ocenění a spolupracoval na řešení několika vědeckých grantů. Studijně pobýval v Leipzigu, Limbourgu, Moskvě, na London School of Economics, Cambridge aj. Je členem České ekonomické společnosti (v letech 2002 – 2004 byl jejím vicepresidentem), od roku 2003 je členem akademické rady Vysoké školy finanční a správní, dále je členem Grantové agentury ČR, Akreditační komise MŠMT a dalších společností. Po roce 1990 se věnoval konzultační činnosti pro ekonomické subjekty v oblastech corporate governance. Od roku 1993 byl členem orgánů řady akciových společností, např. 2. SPIF, Česká spořitelna, Paramo, Komerční banka, TELECOM, Unipetrol, ČEZ. V letech 1999 – 2001 působil jako místopředseda a předseda výkonného výboru Fondu národního majetku. Pracoval v poradenských týmech tří místopředsedů vlády a do svého jmenování působil jako poradce předsedy vlády ČR. Byl členem KSČ, počátkem devadesátých let se podílel na vzniku politické strany Nezávislá levice, později se angažoval v dalších levicových skupinách, jako byl Konvent demokratické levice. Roku 1997 vstoupil do ČSSD.

Od roku 1994 je vdovec a vychovává tři syny.

Osobní stránky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter