JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

ministr a předseda Legislativní rady vlády od 25. 4. 2005 do 16. 8. 2006

Narodil se 21. dubna 1940 v Mělníku. Vystudoval jedenáctiletou střední školu v Příboře na Moravě (1957) a poté právnickou fakultu UK v Praze (1959 - 1964). V roce 1968 dosáhl titulu doktor práv ve vědním oboru správní právo.

- poštovní úředník Okresní správy spojů Nový Jičín (1957 - 1959)
- právní čekatel Městské prokuratury v Praze (1964 - 1965)
- vědecký pracovník ve Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Praze (1966 - 1969) - z armády uvolněn na vlastní žádost
- odborný pracovník Ústavu státu a práva ČSAV (1969 - 1971)
- Institut průmyslové výchovy v Praze (1971 - 1979)
- Ústav státní správy Praha (1979 - 1990)
- náměstek ministra vnitra České republiky pro vivilně-správní úsek (1990 - 1992)
- náměstek místopředsedy vlády, pověřen řízením Úřadu pro legislativní a veřejnou správu (1992 - 1996)
- I. náměstek ministra spravedlnosti (1996 - 1998)
- náměstek ministra vnitra České republiky pro legislativu a evropskou intergraci (od r. 1998)
- člen Legislativní rady vlády ČR (od. r. 1990)
- člen redakční rady časopisu Správní právo
- člen vědecké rady Právnické fakulty UK (1994 - 1999)
- člen vědecké rady Policejní akademie (od. r. 2003)
- člen vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (od r. 2002)


(25.4.2005)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter