JUDr. Jiří Pospíšil

JUDr. Jiří Pospíšil

ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
4. 9. 2006 - 9. 1. 2007

Osobní údaje:
Narodil 24. listopadu 1975 v Chomutově, od roku 1976 žije v Plzni. Je svobodný a bezdětný.

Vzdělání:
V Plzni absolvoval gymnázium na Mikulášském náměstí a následně pak v roce 1999 ukončil studium s vyznamenáním na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Zaměstnání:
Po absolvování vysoké školy pracoval jako advokátní koncipient. V roce 2000 se pak vrátil na fakultu jako odborný asistent katedry správního práva. Od roku 2001 také přednáší na Soukromé vysoké škole Karlovy Vary. V roce 2002 úspěšně složil rigorózní zkoušku a stal se doktorem práv.

Politické funkce: Již jako student se aktivně zajímal o politické dění. V roce 1994 vstoupil do Občanské demokratické aliance. Na politické události v roce 1998 reagoval vstupem do Občanské demokratické strany.
V roce 1998 se aktivně spolupodílel na založení regionálního sdružení Mladých konzervativců v Plzni. Jako jeho předseda přispěl k vytvoření úspěšné organizace sdružující mladé, především pravicově orientované lidi se zájmem o věci veřejné.
V roce 2000 byl zvolen zastupitelem nově vzniklého Plzeňského kraje, o dva roky později pak uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Ve IV. volebním období Poslanecké sněmovny PČR (2002-2006) vykonával funkci místopředsedy Ústavně právního výboru, byl členem Podvýboru pro vězeňství a od roku 2003 byl členem Dočasné komise pro otázky Ústavy ČR a vykonával funkci předsedy Podvýboru pro justici Ústavně právního výboru.
V roce 2003 byl rozhodnutím Výkonné rady ODS jmenován stínovým ministrem spravedlnosti ODS. Krátce na to se také stal členem konzultativního poradního orgánu prezidenta republiky pro oblast práva a legislativy.
Od roku 2003 vykonává funkci předsedy Regionálního sdružení ODS Plzeňského kraje a od roku 2005 je členem Výkonné rady ODS.
V roce 2006 byl Jiří Pospíšil opětovně zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Občanskou demokratickou stranu.

Ve svém volném čase se věnuje podpoře českého moderního umění. Podílel se například na realizaci některých výstav Západočeské galerie v Plzni, se kterou dlouhodobě spolupracuje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter