PhDr. Miroslava Kopicová

PhDr. Miroslava Kopicová

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
4. 9. 2006 - 9. 1. 2007

Osobní údaje:
Narozena 3.10.1951

Vzdělání:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Datum: od 1971 do 1976
Získaný titul: PhDr. - výchova a vzdělávání dospělých
1990 UNDP kurz - Projektové řízení (Praha)
1991 Stáž Evropské komise - Finanční kontrola (Brusel)
1991 Stáž Evropské komise - programy Phare (Brusel)
1992 OECD a EK Rozvoj regionální politiky zaměstnanosti
1993 Studijní cesta - Řízení politiky zaměstnanosti (Dánsko, Irsko)
1993 Stáž v OECD (Paříž)
1994 Efektivní top management (Henley, Velká Britanie)
1997 Program vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (ETF Turín)
1998 SPP - Intenzivní studium o Evropském sociálním fondu (Francie, Holandsko, Německo) 2003 European Centre for Public Affairs - Intenzivní kurz o EU politikách a institucích, a další…

Členství v profesionální organizacích:
Členka správní rady VŠE
Členka Akademické rady VŠFS
Iniciovala zřízení Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů, byla její první místopředsedkyní NLO (národní úředník) pro Study visits Programme EU - CEDEFOP
Česká zástupkyně v LEED commitee OECD (v devadesátých letech)
Členka Poradního fara Evropské vzdělávací nadace (European Training Foundation - vedoucí podskupiny pro integraci)
Vedoucí pracovní skupiny RLZ a vzdělávání v rámci Středoevropské iniciativy (CEl)
Členka Evropské nadace pro rozvoj managementu
Členka Národního monitorovacího výboru pro OP RLZ, JPD 3, EQUAL
Externí hodnotitelka pro MBA - Sheffied Hallam University (v devadesátých letech).

Jazykové znalosti:
Angličtina
Ruština
Němčina

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter