PhDr. Miroslava Kopicová

PhDr. Miroslava Kopicová

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Osobní údaje:

narozena 3. října 1951

Vzdělání:
 • 2003 European Centre for Public Affairs – intenzivní kurz o EU politikách a institucích
 • 1998 SPP – intenzivní studium o Evropském sociálním fondu (Francie, Holandsko, Německo)
 • 1997 program vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (ETF Turín)
 • 1994 efektivní top management (Henley, Velká Británie)
 • 1993 stáž v OECD (Paříž)
 • 1993 studijní cesta – řízení politiky zaměstnanosti (Dánsko, Irsko)
 • 1992 OECD a Evropské komise rozvoj regionální politiky zaměstnanosti
 • 1991 stáž EK – programy Phare (Brusel)
 • 1991 stáž EK – finanční kontrola (Brusel)
 • 1990 UNDP kurz – projektové řízení (Praha)
 • 1971 – 1976 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Profesní a veřejná činnost:
 • 1994 – současnost ředitelka Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.
 • 1994 – 1996 ředitelka Agentury pro trh práce a sociální politiku
 • 1992 – 1994 ředitelka Asociace pro trh práce a sociální politiku
 • 1989 – 1992 koordinátor zahraniční pomoci v oblasti zaměstnávání a školení pracovních sil, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí
 • 1986 – 1989 Státní komise pro vědu a technický rozvoj
 • 1978 – 1986 výzkumný asistent, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí
Publikační činnost:
 • řada odborných článků
 • zadala mnoho studií a strategických dokumentů
 • spoluautorka 10ti-dílného TV scénáře pro středoškolské vzdělávání – Vesmír
 • spoluautorka 6ti-dílného TV seriálu pro základní školy – Estetika
Členství:
 • členka správní rady VŠE
 • členka Akademické rady VŠFS
 • iniciovala zřízení Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů
 • NLO (národní úředník) pro Study visits Programme EU – CEDEFOP
 • česká zástupkyně v LEED commitee OECD
 • členka Poradního fóra Evropské vzdělávací nadace
 • vedoucí pracovní skupiny RLZ a vzdělávání v rámci Středoevropské iniciativy (CEI)
 • členka Evropské nadace pro rozvoj managementu
 • členka Národního monitorovacího výboru pro OP RLZ, JPD 3, EQUAL
 • externí hodnotitelka pro MBA – Sheffield Hallam University

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter