Ing. Jan Fischer, CSc.

Ing. Jan Fischer, CSc.

Od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014 1. místopředseda vlády, ministr financí v demisi.
Od 10. července 2013 do 13. srpna 2013 1. místopředseda vlády, ministr financí.

Osobní údaje

Narodil se v Praze v roce 1951 v rodině matematických statistiků a pojistných matematiků. Otec se jako vědecký pracovník Matematického ústavu Akademie věd věnoval matematicko - statistickým aplikacím v genetice, šlechtitelství a medicíně. Jan Fischer je podruhé ženatý a je otcem tří dětí.

Vzdělání

Studium na národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze ukončil absolutoriem oboru statistika a ekonometrie v roce 1974. Po vysoké škole nastoupil do statistického úřadu, kde pracoval do počátku osmdesátých let jako výzkumný pracovník Výzkumného ústavu sociálně ekonomických informací (tehdy součást statistického úřadu). V roce 1985 uzavřel na Vysoké škole ekonomické postgraduální studium a získal titul kandidáta věd v oboru ekonomická statistika. Ve Federálním statistickém úřadě působil v různých funkcích až do roku 1990, kdy se stal místopředsedou tohoto úřadu. Po vzniku samostatné České republiky byl od roku 1993 místopředsedou Českého statistického úřadu.

Profesní a veřejná činnost

Od počátku 90. let vedl týmy zpracovávající výsledky parlamentních a komunálních voleb. Na starosti měl i styky se statistickým úřadem Evropské unie Eurostat. Na jaře 2001 pracoval v misi Mezinárodního měnového fondu, která zkoumala možnosti budování statistické služby ve Východním Timoru.

Od září 2000 pracoval jako ředitel oddělení produkce společnosti Taylor Nelson Sofres Factum a od března roku 2002 až do svého jmenování předsedou Českého statistického úřadu byl vedoucím výzkumných pracovišť Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Předsedou Českého statistického úřadu byl jmenován prezidentem republiky 24. dubna 2003, tuto funkci vykonával do roku 2009, kdy byl jmenován předsedou vlády ČR.

Od 9. dubna 2009 do 13. července 2010 byl předsedou vlády České republiky.

Od září 2010 do listopadu 2012 byl Jan Fischer viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně, kde rezignoval na post viceprezidenta po své registraci jako oficiálního kandidáta na prezidenta.

Členství v odborných společnostech

Je členem řady prestižních institucí, mimo jiné České statistické společnosti, Mezinárodního statistického institutu (ISI), Vědecké rady a Správní rady VŠE a Vědecké rady univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Osobní stránky

http://www.jan-fischer.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter