Mgr. Tomáš Jan Podivínský

Mgr. Tomáš Jan Podivínský

Od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014 ministr životního prostředí v demisi.
Od 10. července 2013 do 13. srpna 2013 ministr životního prostředí.

Osobní údaje

Tomáš Jan Podivínský se narodil 21. listopadu 1969 ve Vyškově na Moravě.

Vzdělání

Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2004 absolvoval Diplomatickou akademii v Praze; je kariérní diplomat.

Profesní a veřejná činnost

V letech 1997 – 2003 byl pověřen na velvyslanectví ČR ve Vídni česko-rakouskou komunikací problematiky jaderné elektrárny Temelín. Podílel se na organizování oficiálních i četných neoficiálních jednání hornorakouských a dolnorakouských zemských hejtmanů s partnery na české straně, ministrů životního prostředí, nebo ministrů zahraničí, spolupodílel se na veřejných slyšeních k Temelínu a rovněž na vzniku dohody z Melku.

Zkušenosti sbíral v letech 2003 – 2005 jako ředitel kabinetu ministra zahraničních věcí ČR a mezi lety 2005 – 2009 se věnoval také přeshraničním infrastrukturálním a environmentálním česko-německým aktivitám a projektům z titulu generálního konzula ČR v Německu.

Na MŽP přišel ze Státního fondu životního prostředí, kde měl jako náměstek na starosti program Zelená úsporám, jemuž se věnoval i na ministerstvu.

10. července 2013 byl jmenován ministrem životního prostředí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter