Historie minulých vlád

Fotogalerie

Slavnostní prohlášení prezidenta ČR Václava Havla, předsedy vlády ČR Miloše Zemana, ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita a ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga u příjležitosti jejich jmenování, které se uskutečnilo 26. dubna 2000 na Pražském hradě:

Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta ČR: Nyní poprosím pana prezidenta, pana premiéra a pány ministry, kteří vám přednesou svá prohlášení.

Václav Havel, prezident ČR: Dámy a pánové, já jsem na návrh předsedy vlády odvolal dnes dva ministry a jmenoval nové. Dnes jsem se zároveň setkal s oběma odstupujícími ministry a poděkoval jim za vykonanou práci. Setkal jsem se i s oběma nastupujícími ministry, zajímal jsem se o jejich plány, koncepce a úmysly. Já věřím a doufám, že tímto dnešním aktem skončila ta fáze jakéhosi rekonstruování vlády a přeji vládě v její nebo i v jiné podobě, především nově nastupujícím ministrům, mnoho úspěchů v jejich práci.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dnes jsem poděkoval za jejich práci oběma odcházejícím ministrům a činím tak opět při této příležitosti. Současně bych chtěl vyjádřit naději, že v naší zemi, v souladu s programovým prohlášením vlády, dojde v oblasti působnosti ministerstva pro místní rozvoj k oživení bytové výstavby, zejména výstavby nájemních bytů a v jejich rámci především tzv. startovacích bytů pro mladé začínající rodiny. Chtěl bych rovněž vyjádřit naději, že v oblasti působnosti ministerstva dopravy dojde k řešení velmi složitého problému transformace Českých drah tak, aby naše železniční doprava byla efektivní a dojde k úspěšné privatizaci telekomunikačních společností, která přispěje k tomu, aby zisky z této privatizace se mimo jiné převedly právě do Fondu dopravy a doufám i do Fondu bydlení.

Petr Lachnit, ministr pro místní rozvoj: Dámy a pánové, dovolte mi, abych řekl několik vět o tom, jak si představuji priority a práci na ministerstvu pro místní rozvoj. Domnívám se, stejně, ve shodě s panem premiérem, že velký kus práce už byl udělán a já navazuji na to, co udělal a vykonal se svým týmem pan ministr Jaromír Císař. Zároveň doufám, že budeme mít onen Fond bydlení tak, abychom nastartovali pasivní tvorbu a stavbu nových bytů. Ale není to jenom o stavbě, ale o celé kultuře bydlení, je to o celé sociální struktuře. Zároveň bych chtěl prohlásit, že mou další prioritou bude přístup ministerstva a celého českého státu k Evropské unii, akcelerace tohoto úsilí tak, aby naše regiony, tvorba regionu přerůstala v tvorbu euroregionů, prostě v tvorbu toho, na co je Evropská unie zvyklá. Další podrobnosti jsem potom ochoten sdělit. Děkuji vám za pozornost.

Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů: Dámy a pánové, přivedením k úřadu, kterého se zítra ujmu, se budu snažit především o to, aby ministerstvo dopravy a spojů bylo významným článkem v tom vládním úsilí akcelerovat rozvoj našeho národního hospodářství. Myslím, že za působení mého předchůdce pana Peltráma se to úspěšně dařilo a skutečně mohu jenom zopakovat, že budu pokračovat v realizaci těch věcí, které za jeho působení byly připraveny. Dovolte mi, abych si trošičku postěžoval, že by se ten úřad možná mohl jmenovat jenom ministerstvo spojů, protože všechny druhy dopravy, železnice, silnice, vodní doprava, letecká doprava, všechny druhy telekomunikací, pošty, to není nic jiného, než technické prostředky ke spojování lidí a doufám ,že v tomto duchu bude ministerstvo pod mým vedením působit.

Ladislav Špaček, mluvčí prezidenta ČR: Děkuji pánům za jejich prohlášení.