Rada vlády pro rovnost žen a mužů

29. 7. 2008 9:02

Souhrnné zprávy o plnění priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů 1998 - 2010

       Národním akčním plánem pro prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže je programový dokument přijatý vládou v  roce 1998 pod názvem „Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže“. Opatření, která jsou resortům ukládána ke splnění, vláda každoročně hodnotí ve „Zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže“ a opatření aktualizuje.

 

Obsahem národního akčního plánu je:

  • - prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže jako součást   politiky vlády,

  • - právní zabezpečení předpokladů rovných příležitostí pro ženy a   muže a zvyšování úrovně právního vědomí,

  • - zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické   aktivitě,

  • - vyrovnání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a   potřebné členy rodiny,

  • - zohledňování žen z hlediska jejich reprodukční funkce a   fyziologických odlišností,

  • - potlačování násilí páchaného na ženách,

  • - sledování a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu   rovného postavení žen a mužů

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty