Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

27. 9. 2012 15:13

Premiér: Umožníme vrátit daň za zlikvidovaný alkohol

Předseda vlády Petr Nečas na tiskové konferenci po jednání vlády vysvětluje kroky, které vláda podnikla pro obnovení standarního trhu s lihem a lihovinami.

Řešili jsme situaci kolem obnovení standardního trhu s lihem a lihovinami. Vláda přijala návrh nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin. Přijala také celou řadu dalších opatření, z nichž některé budou promítnuty do podoby mimořádného opatření ministra zdravotnictví jako právního dokumentu. Některé budou ještě upraveny na základě usnesení vlády. Blíže k tomu řekne pan ministr Heger a pan ministr Bendl. Přesto mi dovolte stručně charakterizovat ty kroky, které byly učiněny. Tzn., od zítřka je možné prodávat a konzumovat lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 %, které byly vyrobeny před 1. lednem 2012. Bez rodokmene, bez všech těchto opatření s tím, že je možné prodávat i nově vyrobené lihoviny, které mají rodokmen a jsou opatřeny novým kolkem. A co se týče těch lihovin, které byly dočasně staženy z trhu, tak tam je nutné doložit původ lihu, z něhož je lihovina vyrobena a také musí být doložen protokol o zkoušce z akreditované laboratoře, kde se provede rozbor na obsah etanolu na případný obsah metanolu a také případných reziduí denaturačních činidel. Pouze tyto lihoviny, které byly staženy z trhu a budou mít tyto dokumenty, tzn. rodokmen a tento protokol o zkoušce, tak mohou být dány do oběhu. Ty ostatní, plus lihoviny, které jsou v těch restauračních zařízeních otevřeny, budou muset být zlikvidovány. Ale současně vláda uložila ministru financí úkol připravit návrh opatření, který by umožnil daňovou vratku, která by v sobě zahrnovala maximálně objem spotřební daně a daně z DPH jako vyplacenou částku za tyto zlikvidované lahve s alkoholem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter