Poradci předsedy vlády Petra Fialy

17. 1. 2022 17:00

Poradní sbor předsedy vlády Petra Fialy

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA

Lékař se specializací na oblast dětské chirurgie a traumatologie. Emeritní přednosta KDCHOT Brno a proděkan LF Masarykovy univerzity. Zakladatel Národního úrazového registru. Člen vědeckých rad Masarykovy univerzity a Veterinární univerzity.

Ing. David Havlíček, Ph.D., CFA

Odborník na ekonomickou analýzu, vedoucí Úseku finančního a správy pojistných událostí v EGAP, v minulosti působil na Úřadu vlády jako vedoucí oddělení ekonomických analýz. Spoluautor knihy Investor 21. století.

Ing. Helena Horská, Ph.D.

Hlavní ekonomka a členka Dozorčí rady Raiffeisenbank. Členka Vědeckého grémia České bankovní asociace, odbornice na měnovou politiku, přednáší na vysokých školách.

Ing. Jakub Kajzler

Specializuje se na zemědělskou politiku, zejména v kontextu EU. Vystudoval VŠE v Praze, obor diplomacie. Bývalý tajemník sekce předsedy vlády pro obranu, bezpečnost a zahraniční politiku na Úřadu vlády ČR během předsednictví ČR v EU v roce 2009. Pracoval také jako poradce ministra dopravy a ministra obrany.

Ing. Michal Klíma

Odborník na problematiku médií a novinář. Předseda Nadačního fondu obětem holocaustu. Bývalý generální ředitel vydavatelství Lidové noviny, Economia, Vltava Labe Media ad. Spoluzakladatel a první předseda Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu. Působil také jako místopředseda Světové asociace novin.

Mgr. Ondřej Krutílek

Odborník na monitoring a analýzu legislativy Evropské unie, především v oblasti politiky životního prostředí. Vyučuje na Masarykově univerzitě. Autor řady publikací o EU. Někdejší analytik evropské legislativy v Centru pro studium demokracie a kultury.

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom ve společnosti BH Securities, specialista na makroekonomii a tržní analýzu. Přednášející na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Odbornice v oboru aplikovaná hospodářská politika, makroekonomické prognózování a ekonomická analýza. Hlavní analytička Hospodářské komory ČR, členka Výboru pro rozpočtové prognózy a pedagožka na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Ekonom se specializací na ekonomii práce, ekonomii veřejného sektoru a ekonomii školství a vzdělávání. Člen Odborného panelu společenských věd národního hodnocení výzkumu a vývoje. Vyučuje v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium.

Mgr. Jiří Nantl, LL.M.

Ředitel Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Bývalý kancléř Masarykovy univerzity, ředitel odboru vysokých škol a náměstek ministra na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Stál u zrodu Strategie vzdělávací politiky do roku 2020.

Prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

Lékař, odborník na kardiovaskulární chirurgii. Profesor na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Člen Vědecké rady Ústřední vojenské nemocnice.

Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Vedoucí Katedry sportovních her a člen vědecké rady na Masarykově univerzitě. Bývalý děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a předseda akreditační komise MŠMT pro akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu.

Tomáš Pojar, MA

Bezpečnostní analytik, konzultant v oblasti obrany, bezpečnosti a mezinárodních vztahů, je prorektorem na Vysoké škole CEVRO Institut. V minulosti byl českým velvyslancem v Izraeli a na Ministerstvu zahraničních věcí působil nejprve jako náměstek ministra pro bilaterální vztahy a poté jako 1. náměstek pro otázky Evropské unie, bezpečnostní politiky a bilaterálních vztahů s evropskými zeměmi. Před tím pracoval jako výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni.

Mgr. Zdeněk Zajíček

Odborník na oblast eGovernmentu a digitální transformace. Advokát, viceprezident Hospodářské komory ČR, prezident ICT Unie, místopředseda Rady vlády pro informační společnost. Působil jako náměstek na ministerstvech financí, spravedlnosti a vnitra. Autorsky, legislativně a realizačně se podílel a podílí na projektech CzechPOINT, datové schránky, základní registry, státní pokladna, bankovní identita, digitalizace stavebního řízení, digitální technické mapy, BIM, zákon o právu na digitální služby.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter