Projevy a komentáře

22. 6. 2019 12:22

Andrej Babiš: Musíme myslet na naše hospodářství a na všechno, co jsme dosud vybudovali

Projev předsedy vlády na Evropské radě v diskusi o klimatické politice EU.

Klimatická politika

Jsem rád, že se Komise i členské státy aktivně zapojily do přípravy klimatického summitu v New Yorku. Chci zdůraznit, že Česká republika podporuje cíle Pařížské dohody a chce se podílet na budování nízkouhlíkové ekonomiky.

Zároveň musím dodat, že termín dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, jak zde někteří navrhují, je příliš ambiciózní a ukvapený. Musíme myslet na naše hospodářství a na všechno, co jsme si dosud vybudovali.

Při hledání cesty k nízkouhlíkové ekonomice nesmí utrpět ani náš průmysl, ani naši občané. Pokud se vydáme cestou vyšší ambice, je nutné, aby to nepoškodilo především naše uhelné regiony. Budeme pro ně požadovat podporu.

Potřebujeme racionální a pragmatickou politiku a kroky. Ne ideologická opatření. Pokud máme investovat obrovské částky, musíme zajistit, že jsou investovány tam, kde je to nejvíce efektivní.

Požaduji změnit aktuální přístup na racionální politiku, která bude mít stejné cíle, ale bude vypočítávat, analyzovat a pečlivě vybírat ta nejvhodnější a nejracionálnější řešení.

Emise automobilů

Jen jeden jednoduchý příklad: V roce 2001 byly průměrné emise CO2 za kilometr u nového osobního auta v EU 170 gramů za kilometr, zatímco dnes je to jen 115 gramů za kilometr. O 32% nižší!

Přesto máme stále v ulicích miliony starých aut. Nahrazení starého vozového parku by bylo nejen daleko efektivnější, co se týče redukce emisí na jedno investované euro, ale také by to bylo velmi prospěšné pro náš průmysl. Bohužel, legislativa a cíle v oblasti dopravy již byly dohodnuty a zaměřujeme se pouze na nová auta a CO2.

Potřeba silného průmyslu

Neříkám, že bychom měli rezignovat na naše klimatické ambice či zpomalit naše úsilí. Pokud ale oslabíme naši ekonomiku, svou konkurenceschopnost, tak na boj s klimatickou změnou jednoduše nebudeme mít finanční prostředky.

Nebudeme mít prostředky pro boj s klimatickou změnou a diskvalifikujeme se z pozice lídra v této oblasti. U všech našich politik musí být prověřovány jejich náklady a přínosy. Tento přehled musí odpovídat realitě, musí být spravedlivý a striktně objektivní. Přínosy a výdaje nesmí zohledňovat jen dopady CO2, ale i širší dopady na životní prostředí a na ekonomiku.

Jádro

Proto bychom měli použít všechny dostupné technologie, které nám pomohou dosáhnout našich cílů – včetně jaderné energie, která je klíčová pro dosažení nízko-emisní ekonomiky i podle Mezinárodní energetické agentury.

Využívání pouze omezeného počtu nízko-emisních technologií je kontraproduktivní, proti principu technologické neutrality a znevýhodňuje některé státy.

Globální úsilí

Dále si dovolím stručně zmínit více globální pohled. V roce 2018 činily globální emise CO2 37 miliard tun, přičemž podíl EU byl jen 3,5 miliardy tun. To znamená, že emise EU představovaly přibližně 9 % světových emisí. Zatímco my jsme snížili naši uhlíkovou stopu o zhruba 20 milionů tun, zbytek světa ji zvýšil o zhruba 1020 milionů tun, což je 51krát víc.

Já jsem velmi pragmatický člověk. Soustředit se tolik na naše vlastní úsilí a už méně na spolupráci se státy s daleko vyššími emisemi mi vůbec nepřijde efektivní.

Měli bychom raději poskytnou evropské financování evropskému průmyslu na podporu globálních projektů, které mohou skutečně snížit emise CO2 – jako ve dvou zmíněných příkladech: (1) nahrazení neefektivních způsobů výroby elektřiny a (2) nahrazení příliš znečišťujících automobilů. Win-win programy jako tento mohou pomoci udržet evropský leadership v ekonomické i klimatické oblasti.

Podpora veřejnosti

A pokud se to nezdá efektivní ani mě, dovedu si představit, jak to budou vidět naši občané. Abychom získali podporu našich občanů i podnikatelů, musíme je ujistit, že ve výsledku na tom budou po všech stránkách lépe, než nyní. A že nejednáme na základě víry či přesvědčení, ale na základě faktů.

Obávám se, že v naší zemi by tohoto mohla využít protievropská hnutí. A to bych byl velmi nerad. Cesta ke klimatické neutralitě nemůže být výhodná jen pro někoho a nemůže být založena na ideologii. Musí být racionální a všichni se na ní musíme shodnout.

Já stále věřím, že se nám podaří se dohodnout na základech pro dlouhodobou nízko-emisní strategii EU do konce tohoto roku. Musíme si jen vzájemně naslouchat a spolupracovat.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie