Aktuálně

13. 9. 2017 12:57

Komentář premiéra B. Sobotky k bilanční řeči předsedy EK Junckera o stavu Unie

Přivítal jsem, že letošní projev předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera se zaměřil na oblasti, které česká vláda dlouhodobě prosazuje. Je to pro mě zřetelný signál, že má smysl mít jasně formulovanou a aktivní evropskou politiku. Je to důkaz, že pokud se zapojíme do dialogu a spolupráce s ostatními, můžeme v Evropě mnohé prosadit a podílet se na rozhodování o její budoucí podobě.

Předseda Juncker podpořil klíčové principy a hodnoty, které dělají Unii Unií a jsou společným základem, na němž evropská spolupráce stojí – svoboda, lidská práva, vláda práva a demokratická legitimita jsou klíčovými hodnotami, bez nichž se neobejdeme.

Zaprvé jsem velmi rád, že Jean-Claude Juncker dnes podpořil jednotu Unie včetně toho, že je vyloučeno, aby Evropa měla občany dvou kategorií. Samozřejmě existují reálné rozdíly v životní úrovni a nějaký čas ještě existovat budou, ale konvergence podporující soudržnost EU musí být naším společným cílem. Musíme usilovat o to, aby Evropané dostávali za stejnou práci srovnatelnou odměnu, aby zmizely nekalé praktiky, jako je dvojí kvalita potravin. Prohlubování příkopů, ať už skutečných či rétorických, mezi západem a východem, severem a jihem či mezi starými a novými členskými státy, to jsou problémy, na které Česká republika a její partneři z Visegrádské skupiny dlouhodobě upozorňují.

Byla to právě Česká republika, která pomáhala startovat debatu o prohlubování bezpečnosti jako předpokladu pro lepší Unii. S předsedou Evropské komise se tedy shoduji také v důrazu na potřebu posílit evropskou obranu a bezpečnost. Bezpečná Evropa a Evropa silná navenek je jedním z klíčových témat české evropské a zahraniční politiky. Jsme nadále připraveni se aktivně účastnit všech iniciativ včetně spolupráce v obranném průmyslu či stálé strukturované spolupráce. Budeme i nadále s ostatními členskými státy a institucemi EU aktivně jednat o jejich konkrétní podobě.

Oceňuji silnou ekonomickou linku, o níž se Junckerův projev opíral – silná obchodní politika, otázka investic, podpora evropského průmyslu, dobudování vnitřního trhu včetně otázek digitální ekonomiky – to jsou témata klíčová pro budoucí prosperitu EU a jejích členských států.

Pokud jde o migraci, naše politika se nemění. Jsem proto rád, že se předseda Juncker tentokrát více zaměřil na oblasti a nástroje, které nás spojují, nikoliv na ty, jež jsou řadou členských států včetně České republiky od počátku považovány za nefunkční. I nám jde o funkční návratovou politiku, dobrou ochranu hranic, spolupráci se třetími zeměmi, zefektivnění azylové politiky a možnost různých forem vnitrounijní solidarity.

Významným tématem Junckerova projevu dnes bylo prohlubování hospodářské a měnové unie. Česká republika se zavázala přijmout společnou měnu už v rámci svého vstupu do EU. Do té doby, než tento krok učiníme, je pro nás zásadní, abychom byli zahrnuti do jakýchkoliv debat o dalším osudu eurozóny. Dnešní návrhy předsedy Junckera chápu jako důkaz toho, že Komise chápe naše obavy z odcizování členů a nečlenů eurozóny. Kroky v tomto prohlubování nesmí spočívat ve vytváření paralelních institucí, překotných změnách primárního práva a ohrožování vnitřního trhu EU.

Jsem také rád, že předseda Juncker podpořil soudržnost východních a západních členských států a také konvergenci uvnitř EU.

Shrnuto a podtrženo: Dnešní zpráva o stavu EU v řadě oblastí silně zohlednila priority ČR i V4 a současně i ukázala, jak výrazný vliv má náš region na diskuse o budoucnosti Evropské unie.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie