Aktuálně

4. 1. 2017 13:32

Premiér: Česko podporuje boj proti daňovým únikům na evropské úrovni, odmítat zavedení společného základu daně z příjmů firem by byla velká chyba

Návrh Evropské komise na zavedení společného základu daně z příjmů firem působících na území více členských států považuji za jeden z možných nástrojů boje proti daňovým únikům. Návrh nyní musí Česká republika především detailně analyzovat, zejména z hlediska dopadů na příjmy našeho státního rozpočtu. Rozhodně bychom jej neměli předem zamítat, jak to činí ve svém mediálním stanovisku ministr financí. Boj proti daňovým únikům je prioritou, na níž se naše koalice shodla, a nehodláme z ní ustupovat. A musí se týkat nejen malých podnikatelů, ale také velkých firem, včetně těch nadnárodních.

Naše vláda si na počátku svého mandátu vytyčila za cíl bojovat proti daňovým únikům a vytvořit tak spravedlivé prostředí pro podnikání. Koaliční strany ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL se v Koaliční smlouvě zavázaly ke společnému postupu při zajišťování efektivního výběru daní a potírání daňové kriminality. V tomto smyslu je vláda i nadále odhodlána využít všech relevantních a odzkoušených nástrojů na národní, mezinárodní a unijní úrovni.

Na národní úrovni se během tří let našeho vládnutí již podařilo zavést celou řadu opatření k potírání daňové kriminality. Na daňové podvody totiž doplácí především poctivý daňový poplatník, který se nevyhýbá daňové povinnosti. Právě poctivé podnikatele chce naše vláda chránit před neférovým chováním těch nepoctivých. Prokazování původu majetku, kontrolní hlášení i postupně nabíhající elektronická evidence tržeb směřují k narovnání podnikatelského prostředí a spravedlnosti na trhu.

Na mezinárodní úrovni jsou hlavním problémem daňové ráje a daňový dumping. Proti nim je třeba postupovat v úzké součinnosti s dalšími zeměmi a mezinárodními institucemi, jako např. OECD. Zásadní význam pro úspěch úsilí vlády má ovšem komplexní spolupráce v rámci Evropské unie, a to jak při nastavení férového daňového prostředí, tak při potírání daňových úniků. Jednou z oblastí s takovým potenciálem je posílení unijní spolupráce v oblasti daně z příjmů právnických osob. Zlepšení spolupráce právě v této oblasti může České republice a jejím firmám přinést značné výhody, vč. pozitivních rozpočtových dopadů. Stávající systém navíc vytváří nespravedlivou výhodu nadnárodním firmám, které mohou optimalizovat své daně i přímo na území EU, zatímco běžný český podnikatel poctivě odvádí daň v místě svého podnikání.

Jako předseda vlády, který si za jeden z hlavních cílů stanovil boj s daňovými úniky, odmítám stanovisko ministra financí, ve kterém se staví proti návrhu směrnice Evropské komise o společném a konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. Jedná se totiž o jeden z kroků, který, pokud bude proveden dobře, může situaci výrazně zlepšit. Avizovaný blokační postoj ministra financí nahrává těm velkým a nadnárodním společnostem, které často optimalizují svou daňovou povinnost na úkor jednotlivých národních států a nemají zájem na efektivnějším postupu proti únikům na celoevropské úrovni. Naše země by ale na takovém postupu zájem mít měla!

Proto jsem uložil ministru financí – a toto schválila i vláda – za úkol zpracovat detailní analýzu dopadů návrhu na zavedení společného a konsolidovaného základu korporátní daně, vč. vlivu na českou ekonomiku a státní rozpočet. Tuto analýzu má ministr financí předložit do konce února 2017 a na jejím základě se vláda k tématu vrátí s cílem stanovit pozici České republiky.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie