Projevy a komentáře

12. 4. 2018 19:28

Premiér odpovídal ve sněmovně na interpelaci ke způsobu financování nové slevy na jízdné pro žáky, studenty a seniory nad 65 let

Předseda vlády Andrej Babiš vystoupil ve čtvrtek 12. dubna 2018 v Poslanecké sněmovně s odpovědí na interpelaci poslance Dominika Feriho. Interpelace se týkala způsobu financování rozhodnutí vlády zavést pro žáky, studenty a seniory nad 65 let nové 75% slevy na jízdné ve vlacích a autobusech veřejné dopravy.

Děkuji za slovo. Mrzí mě, že pan poslanec je obětí zase vyřčené lži a stokrát opakované lži.

Ministři a rezorty mají tzv. nespotřebované výdaje. Ty činily k 1. lednu 2018 167 miliard. To jsou peníze, které dostali v minulých rozpočtech a neutratili. My jsme zdědili rozpočet 2018. To není rozpočet této vlády. To je rozpočet bývalé vlády, domluvený kompromisně ve sněmovně na základě dohody všech stran. My jsme samozřejmě prioritně hledali peníze na opravy silnic II. a III. třídy. Celkově jsme našli možnost čerpání z rozpočtu 2018, z těch nespotřebovaných výdajů, ve výši asi 8,3 miliardy.

Prosím vás, neříkejte, že peníze bereme učitelům. Je to lež. Já jsem to říkal médiím x-krát, ale samozřejmě jsou některá vybraná média, která ty lži ráda opakují. Takže těch 400 milionů Ministerstva školství, které jsme ušetřili, jsou 300 milionů nedočerpané prostředky na mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. Jsou to účelové prostředky vázané na uhrazení poplatků za členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje. A ten poplatek je hrazený nějakým kurzem. Tím, že posílila koruna, jsme ušetřili. Takže to je ušetřené absolutně. Proto těchto 300 miliónů použijeme na úspory.

A kdo vám říká, že je to na jízdné? Je to 8,4 miliardy a nemá to nic společného s platy pedagogů. Absolutně nic.

A co se týče vědy a výzkumu – věda a výzkum má nespotřebovaných 6,9 miliardy. Já jsem teď předseda Rady pro vědu a výzkum. My navyšujeme meziročně o dvě miliardy do vědy a výzkumu. Bude to 36,8 miliardy. Je to nejvyšší meziroční nárůst. Takže není to pravda.

A těch 100 milionů z MŠMT jde na vrub investičního programu pro vysoké školy, kde je vlastně prodloužený termín. Ty školy to nečerpají a jsou to také účelově vázané prostředky pro investiční program, pro vysoké školy. Já znovu opakuji, prosím vás, neopakujte ty nesmysly a lži.

Není pravda, že peníze, které jsme našli, a celkově jich bylo k 1. lednu 167 miliard a teď jsme našli v roce 2018 8,3 miliardy, budou prioritně použity na opravy silnic II. a III. třídy. A tak jsme se domluvili a bude to i o tom jízdném.

My máme v programovém prohlášení, a těch interpelací je dnes více na stejné téma, tak snad to bude i ostatním kolegům stačit, že vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let a studenty do dovršení věku 26 let. Pokud někdo má důchod 12 240 korun, to je průměr, a zaplatí nájem a léky, tak si myslím, že sleva, kterou jsme navrhli a schválili, je přilepšení životní úrovně všech důchodců. A možná i nějakých studentů určitě ze sociálně slabších rodin, které dnes musí platit vysoké nájmy v Praze a Brně. Proč? No protože jsme zapomněli stavět byty.

Takže neříkejte, že jsme ty peníze vzali učitelům. Není to pravda. My jsme dokonce i jako vláda odsouhlasili zákon, který ještě navrhla paní Valachová, který znamená dramatické navýšení o desítky miliard do rozpočtu MŠMT. A bavíme se o rozpočtu 2018. Rozpočet 2019 bude úplně jiný rozpočet. Takže znovu opakuji: Není pravda, že bychom brali peníze učitelům, jak se to tady někdo snaží demagogicky v mediálním prostoru neustále opakovat. A samozřejmě i více politiků tuto lež dokola opakuje. Není to pravda.

Andrej Babiš, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter