Projevy a komentáře

23. 5. 2017 16:52

Premiér Sobotka vystoupil s premiérem Estonska Ratasem na semináři k volnému pohybu dat

Předseda vlády Bohuslav Sobotka vystoupil v úterý 23. května 2017 ve Strakově akademii společně s premiérem Estonské republiky Jürim Ratasem, který je na pracovní návštěvě ČR, na semináři k tématu volného pohybu dat. Právě Estonsko patří mezi lídry v oblasti informačních a komunikačních technologiích a mezi své priority pro nadcházející předsednictví v Radě EU stanovilo rovněž digitalizaci a volný pohyb dat.

Semináře, který premiéři České a Estonské republiky navštívili po společném pracovním jednání v Kramářově vile, se dále zúčastnil koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý, poradce pro digitální agendu při Úřadu vlády Estonska Margus Mägi a další významní hosté.

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na semináři k volnému pohybu dat

Vážený pane premiére, dámy a pánové,

jsem velice rád, že v rámci návštěvy předsedy vlády Estonské republiky tady v Praze, která předchází estonskému předsednictví, máme možnost alespoň na chvíli navštívit tento odborný seminář Volný pohyb dat v rámci Evropské unie.

Digitální agenda je pro českou vládu i pro mě osobně velice důležité téma, důležitá priorita. I z toho důvodu byla v minulém roce vytvořena funkce koordinátora digitální agendy při české vládě. Jeho rolí je koordinovat aktivity České republiky v digitální oblasti na národní, ale také evropské úrovni. Budování jednotného digitálního trhu totiž vnímám jako jednu z klíčových priorit hospodářské politiky Evropské unie.

Velký potenciál digitální agendy vidím v posílení pozitivního vnímání role Evropské unie v jednotlivých členských státech, což se domnívám, že nyní Evropa velmi silně potřebuje. Potřebuje to také ve světle brexitu. Myslím si, že právě otázka digitální agendy by mohla být tématem, které bude spojovat členské státy v této turbulentní době. Chci ocenit fakt, že naši estonští partneři, kteří v létě přebírají předsednictví v Radě Evropské unie, ve svých prioritách vyzdvihují význam jednotného digitálního trhu. 

Vypadá to tak, že v oblasti digitální agendy se vytvořila silná skupina podobně smýšlejících států, což je dobrý předpoklad pro další vývoj v tomto směru. Jsem velmi rád, že naše dvě země mají možnost v rámci této skupiny intenzivně spolupracovat. Česká republika je připravena po boku zemí, jako jsou členové skupiny stejně smýšlejících států, pokračovat ve spolupráci, která povede k jednotnému digitálnímu trhu, který bude prospěšný pro všechny obyvatele Evropské unie.

Musíme vytvářet takovou legislativu pro digitální ekonomiku, která bude snižovat administrativní zátěž, podpoří evropské firmy v globální konkurenceschopnosti a bude také dostatečně chránit práva spotřebitelů. Momentálně je na stole celá řada návrhů, které se týkají digitální oblasti. Česká republika podporuje iniciativy, které vedou k odstraňování bariér na jednotném digitálním trhu.

A jednou z nich je i iniciativa k volnému toku dat. Jak víte, na začátku tohoto roku vydala Evropská komise v rámci naplňování Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě sdělení, které nastiňuje témata a kroky vedoucí k rozvoji evropské datové ekonomiky. První oblastí tohoto sdělení je problematika volného toku dat a lokalizace dat. Česká republika považuje princip volného toku dat v Evropské unii za základní předpoklad rozvoje digitálního trhu.  Vnímáme ho v zásadě jako pátou svobodu vnitřního trhu. K tomuto tématu jsme konzultovali zástupce českého podnikatelského sektoru, zástupce spotřebitelů i další zainteresované strany.

Rozhodně nechceme, aby především malé a střední podniky, které chtějí působit na zahraničních trzích, byly vystaveny nadbytečné administrativní zátěži a zvýšeným nákladům. Legislativní akce, která by zabránila nepřiměřeným lokalizačním požadavkům, je pro naplnění tohoto cíle podle mého názoru klíčová. 

Česká republika už na konci minulého roku podpořila myšlenku volného toku dat v Evropské unii v pozičním dokumentu, který byl připraven v rámci oné skupiny stejně smýšlejících států.
Mou osobní podporu tomuto principu jsem vyjádřil podpisem společného dopisu představitelů patnácti členských zemí, který byl před prosincovým jednáním Evropské rady adresován předsedovi této rady Donaldu Tuskovi.

Po boku partnerů ze skupiny stejně smýšlejících států dlouhodobě apelujeme na Evropskou komisi, aby zveřejnila legislativní návrh, který by zamezil nepřiměřeným a neodůvodněným lokalizačním požadavkům. Velmi mě těší, že jsme v našich snahách uspěli a že i díky našemu tlaku se Evropská komise v rámci přezkumu Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě zavázala, že takový legislativní návrh během podzimu letošního roku představí. Důležité pro nás je, abychom opravdu splnili cíle, které si iniciativa klade, a zabránili stavění jakýchsi digitálních hranic mezi členskými státy.

Jsem také rád, že volný tok dat a obecně datová ekonomika je jednou z prioritních iniciativ, které si Estonsko zvolilo pro své předsednictví v rámci digitální oblasti a doufám, že i v rámci estonského předsednictví tady bude moci Česká republika s Estonskem velmi efektivně spolupracovat.

Alespoň tedy stručná poznámka na okraj tohoto zajímavého tématu.

Děkuji.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy