Aktuálně

25. 9. 2019 22:39

Projev předsedy vlády ČR Andreje Babiše na summitu SDG

Projev předsedy vlády na SDG summitu v New Yorku, 25. září 2019.
Projev předsedy vlády na SDG summitu v New Yorku, 25. září 2019.

Paní předsedkyně, Excelence, dámy a pánové,

Jsem velice poctěn, že mohu zastupovat Českou republiku na tomto summitu a vyjádřit náš závazek Agendě 2030.

Podle posledního indexu SDG se naše země, Česká republika, umístila jakožto sedmá nejrozvinutější země. Přesto však stojíme před mnoha úkoly. Abychom naše úsilí zintenzivněli, zavazujeme se dnes, u příležitosti summitu SDG, ke třem novým dobrovolným závazkům:

  1. Snížíme naši uhlíkovou stopu tím, že vysadíme 10 milionů stromů v městské i venkovské krajině do roku 2025.
  2. Posílíme zapojení zainteresovaných činitelů prostřednictvím nové on-line platformy pro dobrovolné závazky.
  3. Zlepšíme mechanismy hodnocení dopadů, abychom zohlednili udržitelnost.

Ústředním slibem Agendy 2030 je „Nikoho nevynechat“. Bez otevřenosti, transparentnosti a širokého zapojení občanské společnosti a dalších zainteresovaných činitelů nebudeme nikdy úspěšní. Toto je přístup, který jsme zaujali při vypracovávání Strategického rámce Česká republika 2030, hlavní platformy pro provádění Cílů udržitelného rozvoje na národní úrovni.

Dobré vládnutí, participace a respektování zákonů jsou klíčovými prvky ke zvyšování veřejné důvěry. Základním kamenem mezinárodního partnerství je multilateralismus. Abychom mohly Cíle udržitelného rozvoje splnit, potřebujeme efektivní a inkluzivní mezinárodní instituce. Musíme pracovat společně, abychom zachovali a posílili mezinárodní řád založený na pravidlech.

Cíle udržitelného rozvoje představují vynikající podnikatelské příležitosti. Musíme posílit spolupráci v podnikatelském odvětví a zvýšit zapojení soukromých finančních prostředků do provádění Agendy 2030. Podnikatelský sektor je hnacím motorem technologických inovací a prosperity. Motorem udržitelného rozvoje musí být mezinárodní obchod.

Souhrnně řečeno, při provádění Agendy 2030 a jejích následných mechanismů potřebujeme zajistit širokou a aktivní účast všech zainteresovaných činitelů.

Jsme schopni cíle uskutečnit, pokud budeme postupovat společně.

Děkuji Vám za Vaši pozornost.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie