Projevy a komentáře

9. 4. 2018 14:14

Projev předsedy vlády na konferenci ISSS

Členové vlády na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, 9. dubna 2018.
Členové vlády na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, 9. dubna 2018.
Předseda vlády Andrej Babiš v rámci návštěvy Královéhradeckého kraje vystoupil v pondělí 9. dubna 2018 na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.

Projev předsedy vlády na konferenci ISSS

Dobrý den, dámy a pánové,

jsem rád, že mohu být znovu na zahájení této konference. Jsem zde podruhé a je úžasné, že je to 21. ročník konference.

Otázka je, kolik z příspěvků a názorů se proměnilo do našeho života a do praxe. Je důležité, aby lidi, co říkají v životě, jaké mají vize a sny, je proměnili. Nejsem si jistý, jestli se to daří všem. V pátek byla v Pardubicích konference o rychlovlacích. Tam my také mluvíme o rychlovlacích a stále tady nejsou.

Je to skvělá konference a my jako vláda, i když v demisi, považujeme digitalizaci za jeden z našich hlavních cílů. Všichni mluvíme o Estonsku, kde lidi už ani nechodí na úřady. Mají tam 170 služeb z domu od počítače a daňové přiznání trvá dvě minuty. Už jsem o tom několikrát mluvil s estonským premiérem a je to samozřejmě úžasné a je to náš velký vzor.

Digitalizace není úkol jedné vlády. V minulosti jsme toho bohužel moc neudělali a možná jsme nezvládli ani ty IT systémy, které máme ve státní správě. A pokud jsem dnes viděl média, která mluví o tom, co máme na MPSV, tak to není naše dobrá vizitka.

Paradoxně minulá vláda udělala dva digitální projekty. Jeden projekt, který jsme zvládli skvěle a kvůli kterému jsme naštvali plno lidí, se jmenuje EET. To je digitální projekt. A e-recept. Ten nebyl úplně dokonalý, ale teďka ho dokončujeme.

Zahájili jsme projekt Digitální Česko. Vládní zmocněnec, pan Dzurilla, není v pozici, že musí prosit ministry, aby mu dali schůzku. Ne, on jedná s pověřením vlády a díky němu skončil i resortismus. Podílejí se na tom všechna ministerstva. Pan ministr Metnar a pan Dzurilla vám určitě dnes představí naše chápání digitalizace.

Sám se dívám na Digitální Česko jako na něco, co nám má zlepšit život v souvislosti s fungováním státu vůči občanům i samotným úřadům mezi sebou. Snažíme se ho zkompletovat a vtisknout mu řád, identifikovat jeho slabá místa a zjednodušit ho. Vytvořili jsme a představili základní dokumenty, které jsou jeho opěrnými body – pilíři, na kterých chceme stavět. Prvním z nich je Informační koncepce České republiky. Jde o důležitý dokument, který nastavuje pravidla v oblasti e-Governmentu. V něm jsme definovali pět hlavních cílů – on-line služby, důraz na digitálně přívětivou legislativu, celkové digitální prostředí, rozvoj státních zaměstnanců a centrální koordinaci ICT. Nyní sestavujeme pracovní skupiny, které budou mít jednotlivé části na starost. Budou za ně zodpovědné tak, aby se věci hýbaly.

Druhým pilířem je oblast Jednotného digitálního trhu. Velká část legislativy a nařízení se v současné době stanovuje na půdě Evropského parlamentu a my k těmto problematikám musíme zaujmout stanovisko, být schopni ho zformulovat, prosazovat a postoupit dál. Pokud se nezapojíme již v začátcích, nebo se nezapojíme vůbec, nemůžeme si následně v průběhu realizace nařízení stěžovat. Rád bych, abychom i my přicházeli s podněty, které budou formovat Evropu. Aby byli naši zástupci mnohem aktivnější a připravenější na témata, která se projednávají a budou projednávat.  Samozřejmě, že se tato výzva netýká jen oblasti IT.

A musíme se dívat do budoucnosti na Společnost 4.0, která se formuje i díky digitalizaci. Je zapotřebí na ni hledět jako na celek, ale zabývat se i detaily. Mění se způsoby práce, vzdělávání, komunikace, zábava a podnikání. Chceme být připraveni na nové výzvy a být o krok napřed. Potřebujeme schopné, vzdělané lidi v nejrůznějších oborech. Postarat se o uplatnění absolventů, zabývat se trhem práce. S tím je spojená změna v celém výrobním odvětví a průmyslu. Je zapotřebí sledovat trendy a reagovat na technický pokrok. Víme, že se mnoho profesí změní, některé zaniknou. Bude tedy nutné lidi přeškolit na profese nové. Populace zároveň stárne. Jaké tedy najdeme uplatnění pro starší generaci? To vše jsou skutečnosti, které si uvědomujeme a snažíme se je řešit. Zároveň jde o třetí pilíř našeho plánu, který svou šíří zasahuje do nejrůznějších oborů a kompetencí různých ministerstev.

Na Digitální Česko totiž nahlížíme s přesahem. Nejde jen o to, abychom snadno vyřídili naše záležitosti na úřadech nebo z pohodlí domova. Je potřeba i digitálně přemýšlet. Vidím ty věci, které se nás dotýkají v každodenním životě. Populace je rok od roku technicky vyspělejší a má vyšší a vyšší nároky. A na té pokrokovosti musíme zapracovat. Také přistupovat k naší práci a ke službám pro občany pohledem Evropské unie – to znamená myslet celoevropsky. Zároveň ale nemůžeme jen pozorovat současné trendy. Potřebujeme je dostat do prostředí státní správy. To samozřejmě nelze najednou, je nutné začít postupně. Mít dostatečné zázemí, abychom změny uřídili. Zapojit jednotlivá ministerstva a připravit je na dodávku odpovídajících služeb. To vše žádá schopné lidi, kteří se neobávají nových věcí. A na tom pracujeme.

Vím, že si neklademe malé cíle. Pokud však chceme něco dokázat, nemůžeme se spokojit s málem. Máme mnoho odborníků, máme vynikajícím způsobem pokrytou komerční sféru i dobré vzory. Můžeme tedy udělat inovativní e-Government, využívající nejmodernější technologie, tak aby byl nastaven odrazový můstek pro další generaci. Vláda je v této věci připravena podporovat potenciál našich firem i ekonomiky. Pusťme se tedy společně do vzniku opravdového Digitálního Česka a já doufám, že příští rok budou už první výsledky na stole.

Děkuji za pozornost.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie