Aktuálně

7. 9. 2021 14:28

Projev premiéra Babiše při otevření obchvatu Roudnice nad Labem

Předseda vlády slavnostně otevřel obchvat u Roudnice nad Labem, 7. září 2021.
Předseda vlády slavnostně otevřel obchvat u Roudnice nad Labem, 7. září 2021.
Předseda vlády Andrej Babiš slavnostně otevřel v úterý 7. září 2021 novou část obchvatu Roudnice nad Labem.

Vážení přátelé,

vítám příležitost, že mohu dnes spolu s vámi otevřít tuto novou komunikaci, která zlepší zásadním způsobem dopravní obslužnost ve vašem městě a mobilitu v tomto regionu.

Cílem projektu, který bude přes všechny potíže pandemie covid-19 a souvisejícího archeologického výzkumu dokončen včas, je přispět zejména ke zvýšení plynulosti dopravy ve vašem městě, ke zlepšení napojení na síť TEN-T a tím zefektivnění dopravní dostupnosti tohoto regionu. Vyvedením dopravního ruchu mimo střed města Roudnice nad Labem tato stavba přispěje také ke zlepšení životního prostředí a zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Na 3 km nové komunikace se čtyřmi okružními křižovatkami jsou také 4 nové mostní objekty, 2 protihlukové stěny a 15 přeložek inženýrských sítí. Bude vysazeno 1000 stromů a tisíce keřů. Z celkové ceny stavby 435 mil. Kč s DPH jde 314,8 mil. Kč ze zdrojů EU. My jsme (v Bruselu) na další období v červenci 2020 vyjednali na podporu všech našich investičních plánů 978 mld. Kč, tedy skoro dvojnásobek původních návrhů EK.

Jsem rád, že ani covid-19, který nás všechny zatěžuje už druhý rok a způsobil naší ekonomice velké škody, nezmařil naše investiční plány, které se nám z velké části podařilo navzdory nepřízni pandemie dotáhnout do konce. Vaše město je jedním z těch mnoha příkladů.

Současný vývoj ukazuje jasně jako správné naše rozhodnutí bezprostředně po vypuknutí pandemie přijmout ochranná opatření a poskytnout podporu jak občanům postiženým jejími dopady, tak ekonomice i obcím a krajům formou řady finančních podpor v celkové hodnotě přes 500 mld. Kč. Klíčové bylo nepodlehnout pesimismu, ani strašení z dopadů na veřejné finance. Díky naší politice ozdravování veřejných financí po předchozích vládách jsme naši zemi připravili dostatečně i na tyto těžké časy. Jedině tak jsme mohli ekonomiku takto masivně podpořit a zachránit ji před hrozícím pádem s nedozírnými dopady na lidi. Přitom jsme nesáhli ani k nepopulárním škrtům, ani ke zvyšování daní, jako tomu bylo při předchozí krizi v letech 2008 a 2009, a úspory jsme také hledali zejména v provozních výdajích státu. Jsme stále jedna z nejméně zadlužených zemí EU, i když od našich kritiků slyšíte něco jiného. Snížili jsme (státní) dluh až do výše 29 procent (HDP) koncem roku 2019 a nyní ho pomalu začínáme opět snižovat.

Naše ekonomika je robustní, obstála v krizi dobře, a nyní se už vrátila na růstovou trajektorii, průmysl jede na plné obrátky, stavebnictví se dostalo z červených do kladných čísel a obávaná nezaměstnanost se nekoná. Naopak jsme opět zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropě. A je to obrovský problém, protože nejsou lidi. Nejsou lidi, a to i za dobrých podmínek, které nabízí některé naše firmy. Nově jsme se v nezaměstnanosti dostali i na první příčku v žebříčku všech zemí OECD, kde Česko odsunulo na druhé místo tradičního suveréna Japonsko. Již příští rok naše ekonomika s růstem přes 4 procenta překoná svou úroveň před covidem. Oživení je tak dynamické, že v mnohých oborech chybí firmám pracovníci. Bariérou rychlejšího růstu nejsou finance, ale stále častěji právě chybějící zaměstnanci. A v tomto kraji mohu říct, že máme možná plno nezaměstnaných, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů nepracují, a to jsou ty výzvy, které nás čekají.

Po covidu nás ještě trápí další problémy jako dočasné výpadky v dodávkách stavebních materiálů a prudký růst jejich cen v posledních měsících. Tento problém se k nám přelévá z vnějšího prostředí, kde navíc prudce rostou ceny ropy a ropných produktů, které dovážíme, rostou i ceny energií a průmyslových produktů a ty postupně prosakují i do spotřebitelských cen. Očekáváme, že s normalizací světové ekonomiky po covidu se situace zklidní.

Vážení přátelé, i na tomto místě opět v terénu dokazujeme, že naše vláda má stavebnictví jako svou prioritu. To není jen heslo. Na rozdíl od našich předchůdců jsme prakticky zdvojnásobili kapitálové výdaje ze 102 mld. Kč v roce 2013 na 187,5 mld. Kč letos a 218 mld. Kč příští rok a obdobně jsme zvedli výdaje na dopravní infrastrukturu. Výdaje SFDI dosáhnou letos historicky nejvyšší částky 127,5 mld. Kč. Největší investoři jsou ŘSD a Správa železnic.

Jako první jsme změnili rigidní stavební legislativu a pohnuli jsme zrychlením tragicky pomalých povolovacích procesů staveb. Po několika dílčích úpravách stavební legislativy, např. přijetí liniového zákona, jsme i ve spolupráci se stavebníky a zástupci samospráv po 15 letech přešlapování připravili a po těžkém a složitém schvalovacím procesu v Parlamentu ČR nakonec prosadili zcela nový stavební zákon, který ukončí současnou stavební paralýzu. Naše úsilí má konkrétní výsledky. Dokončíme letos další zásadní stavbu, která se stala ostudou tohoto státu, a sice kompletní rekonstrukci D1. Rozhýbali jsme výstavbu dálnic a silnic 1. třídy. Letos zprovozníme 46,5 km nových dálnic, zahájíme dalších téměř 46 km nových dálničních úseků a 58 km silnic 1. třídy a příští rok je naplánováno zahájení další 67 km dálnic.

Tato nová stavba je jen jedním z příkladů toho, co naše vláda nejen v dopravní infrastruktuře a v podpoře měst a regionů prosadila. To klíčové v Ústeckém kraji nás čeká a zatím to vypadá dobře, a to je tunel v Bílině, který by zásadním způsobem přispěl ke zlepšení dopravy mezi Ústeckým a Karlovarským krajem. My jsme za 4 roky zprovoznili 87 km nových obchvatů a silnic 1. tříd a je rozestavěno 52 km, a to všechno za celkem 31 mld. Kč. Mám radost, že se to povedlo a děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Těší mě, že jsme zase udělali společně nějaký dobrý skutek pro lepší život našich občanů.

Děkuji

Andrej Babiš, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie