Projevy a komentáře

23. 1. 2018 21:00

Projev předsedy vlády při novoročním setkání s diplomatickým sborem

V úterý 23. ledna 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnilo tradiční novoroční setkání předsedy vlády s diplomatickým sborem.

Předseda vlády Andrej Babiš se setkal se zástupci diplomatických misí v ČR, 23. ledna 2018.
Předseda vlády Andrej Babiš se setkal se zástupci diplomatických misí v ČR, 23. ledna 2018.

Projev byl přednesen v angličtině, jedná se o překlad do českého jazyka.

Vaše Excelence pane apoštolský nuncie,  
Excelence,
vážení hosté,

je mi velkou ctí a potěšením, že vás dnes mohu uvítat na tradiční novoroční číši vína se zástupci diplomatického sboru. Jsem velmi rád, že vás tu dnes vidím v tak velkém počtu, a především bych chtěl poděkovat nerezidentním velvyslancům, kteří vážili kvůli dnešní akci cestu do Prahy.

Pro mě osobně je to poprvé, kdy se s vámi setkávám jako předseda vlády České republiky, ačkoli zítra již v demisi, a těším se, že si po skončení formální části tohoto večera budu moci s každým z vás pohovořit. Ale nejprve mi dovolte – na úvod nového roku – popřát vám všem mnoho úspěchů ve vaší diplomatické práci zde v České republice a zároveň mnoho štěstí, spokojenosti, pevné zdraví a prosperitu v osobním životě.

Jak většina z vás ví, rok 2018 má pro naši zemi a i pro mnohé  z vašich zemí zvláštní význam. Česká republika letos oslaví sté výročí své moderní státnosti. Připomeneme si nejen založení nezávislého Československa v roce 1918, ale také čtvrtstoletí existence nezávislé České republiky a 50. výročí od událostí roku 1968.

Doufám, že se k našim oslavám, které se během roku uskuteční v řadě velkých i menších měst České republiky i za jejími hranicemi, připojíte. Jsem si jist, že budou vynikající příležitostí k reflexi zásadních milníků naší historie, z nichž některé sdílíme i s vašimi zeměmi. Především to však bude příležitost oslavit to, čeho jsme dosáhli a co máme dnes – demokracii, svobodu, mír a také výborné vztahy s našimi sousedy a úzkou spolupráci s našimi partnery v EU a spojenci v NATO.

Jelikož nezačíná jen nový rok, ale také funkční období nové vlády, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k  hlavním prioritám mé vlády i aktuální situaci v České republice.

V posledních několika čtvrtletích patřila česká ekonomika mezi nejsilnější v EU a vláda chce tento pozitivní trend dlouhodobého ekonomického růstu dále posilovat. Cílem vlády je výrazně navýšit veřejné investice se zachováním vyrovnaného státního rozpočtu, zjednodušit a elektronizovat daňový systém, podpořit rozvoj digitální ekonomiky a přijmout důchodovou reformu.

Zajištění prosperity – společně s posilováním naší bezpečnosti a právního státu – je také klíčovou prioritou naší zahraniční politiky a zejména evropské politiky. Je jasné, že EU se musí změnit, aby byla lépe připravena na zvládání současných i budoucích výzev našeho kontinentu a světa jako celku.

Česká republika je aktivním účastníkem reformního úsilí, které má za cíl posílit schopnost EU reagovat na potřeby a obavy jejích obyvatel. Abychom byli schopni zachovat čtyři svobody, musíme se zaměřit na zabezpečení vnější hranice EU a posílení naší vnitřní bezpečnosti zvyšováním naší schopnosti čelit terorismu a hybridním hrozbám.

Možná jste v médiích zaslechli, že jsem euroskeptický populista, který odmítá evropská řešení. Rád bych využil dnešní příležitost k tomu, abych vás zde jednoznačně ujistil, že to tak není. Tyto zvěsti jsou jen stereotypy mající co do činění spíše s bojem o politickou moc než s realitou v této zemi. Současná vláda nehledá alternativu k našemu aktivnímu a konstruktivnímu členství v EU. Samozřejmě hájíme své národní zájmy a priority. Ale to dělají všechny členské státy Evropské unie.

Totéž platí o NATO. Zůstaneme aktivním a spolehlivým partnerem v NATO a budeme plnit své závazky. 

Některé členské země EU mají problémy s liberální demokracií, ale to nikdy nebude případ České republiky. Nechceme si hrát s ohněm nacionalismu a xenofobie. Budeme chránit nezávislá média a nikdy nezpochybníme nezávislost justice. Jde o součásti naší historie a naší demokracie, kterou ctíme od roku 1918. Budeme respektovat a chránit ústavu, lidská práva a vzkvétající občanskou společnost. V Evropě vidíme mnoho výzev, s nimiž se musíme letos vypořádat. Chci vás ujistit, že své zájmy budeme vždy hájit  ve snaze o nalezení evropského řešení. Má-li Evropa v dnešní nejisté době uspět, potřebujeme silnou Evropu.

Dobrá spolupráce a otevřený dialog mezi jednotlivými členskými státy jsou zásadními předpoklady silné, stabilní a jednotné EU. Proto je cílem naší vlády rozvíjet strategická partnerství se dvěma klíčovými hráči v EU: s Německem a Francií.

Úzké vztahy s našimi sousedy, jak na bilaterální úrovni, tak v rámci formátů regionální spolupráce, jako jsou V4 a Slavkov, jsou jednou z hlavních priorit naší zahraniční politiky.

Také chceme udržet úzký dialog se Spojeným královstvím i po ukončení jednání o brexitu, a to zejména v oblasti ekonomiky a obrany, podobně jako s dalšími evropskými zeměmi, které nejsou členy EU. Musím říct, že je nám líto, že Británie odchází, a považujeme to za velmi nešťastné. Britský selský rozum a liberalismus nám bude chybět.

Podíváme-li se do sousedství EU, budeme prosazovat rozšíření EU o země západního Balkánu, stejně jako úzkou spolupráci a podporu zemím Východního partnerství, především Ukrajině. Naší prioritou je také další zintenzivnění strategického dialogu s USA a Izraelem, ale také vytváření nových partnerství a posilování těch stávajících s řadou zemí v Asii a Africe.

Rád bych vás ujistil, že vláda bude i nadále vést aktivní a předvídatelnou zahraniční politiku založenou na našem pevném ukotvení v EU a NATO, dlouhodobé tradici podpory lidských práv a demokracie a proaktivní ekonomické diplomacii.

Závěrem mi dovolte vám všem poděkovat za spolupráci a za práci, kterou jste v minulém roce odvedli pro posílení vztahů mezi našimi zeměmi. Jsem si jist, že nová vláda bude pokračovat ve vynikající spolupráci s vašimi diplomatickými misemi i se zeměmi, které zde v České republice zastupujete. Osobně se velmi těším na naše setkávání a spolupráci v nadcházejícím roce 2018. Ať je pro všechny z vás rokem plným radosti a štěstí!

Andrej Babiš, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie