Projevy a komentáře

24. 10. 2018 14:28

Projev premiéra k návrhu státního rozpočtu 2019

Projev předsedy vlády v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR před prvním čtením návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, děkuji za možnost tady krátce vystoupit k rozpočtu. Po svém projevu se omluvím, protože odlétám na návštěvu Velké Británie, kde budu mít bilaterální jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou a večer pořádá Česká republika slavnostní koncert České filharmonie k 100 letům Československa, České republiky, a chceme tím vyjádřit náš dík Velké Británii za 100 let naší úspěšné spolupráce.

Vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR státní rozpočet na rok 2019 s žádostí o jeho podporu. Jsem přesvědčen, že tento rozpočet zlepší život našim občanům a pomůže i podnikatelům a živnostníkům. Předpokládá, že zadlužení země neporoste, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako jsou školství, zdravotnictví, životní úroveň seniorů, do vědy a výzkumu a dalších oblastí, kde se to České republice v budoucnosti vrátí.

Pro budoucnost České republiky jsou klíčové investice do infrastruktury a do školství. Podle návrhu předkládaného rozpočtu kapitálové výdaje, oblíbené téma pana prezidenta, z národních zdrojů dosáhnou výše 79,4 miliardy korun a společně s penězi z evropských fondů vláda navrhuje, aby do investic šlo celkem 122 miliard korun. To je o téměř 32 miliard korun více než v letošním roce.

Návrh vytváří podmínky pro dostatečné investice do dopravní infrastruktury, do nemocnic, obnovy kulturních památek, výstavby mateřských škol, nádraží, bytů a do mnoha dalších oblastí, které se dotýkají života každého z nás.

Je to rozpočet, který chce, aby naše ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala, ale naopak byla moderní a udávala směr. Proto navrhujeme, aby výdaje na výzkum, vývoj a inovace vystoupaly na celkový objem 42,1 miliardy korun, a jejich podíl na HDP tak dosáhl 0,8 %. Pouze národní zdroje představují 36 miliard korun, což oproti rozpočtu na letošní rok představuje nárůst 1,2 miliardy.

Investice do vývoje a inovací mají významný multiplikační efekt a jsou investicemi do budoucích generací. Strategií naší ekonomiky, našeho průmyslu musí být věda, výzkum, inovace a finální výroba. A nejde jen o budoucí generace. Rozpočet musí myslet taky na palčivé problémy dneška. Proto sleduje a naplňuje dlouhodobý cíl, věřím, že všech poslanců v této sněmovně, kterým je zlepšení životní situace 2,5 milionu seniorů žijících v naší zemi.

Od 1. ledna 2019 se starobní důchod v průměru zvýší o 918 korun. Pro důchodce starší 85 let je schváleno zvýšení procentní výměry důchodu o dalších 1000 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod tak po zvýšení bude činit 13 286 korun.

Cesta, kterou navrhuje vláda, tedy valorizace starobních důchodů o 918 korun, znamená téměř dvakrát větší valorizaci, než k jaké došlo v roce 2018. To bylo 475 korun. Třikrát větší valorizaci, než k jaké došlo k 1. lednu 2017, to bylo 308 korun. A pro připomenutí více než dvacetkrát větší valorizaci, než k jaké přistoupila Nečasova vláda v roce 2014, a to bylo 45 korun.

Meziroční výdaje na důchody rostou o rekordních 38,1 miliardy korun na úroveň 472,5 miliardy korun, které předpokládaný návrh zabezpečuje. To je téměř třetina výdajů našeho rozpočtu. Podpořit tento rozpočet znamená podpořit důstojnější život seniorů za jejich celoživotní práci a péči o rodinu a blízké.

Vláda tímto rozpočtem chce také zlepšit životní úroveň ekonomicky aktivních. Výdaje na platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu v něm porostou o téměř 30 miliard korun. Růst platů nebude plošný, ale bude se pohybovat v rozpětí od 7,3 až po 15,9 % podle jednotlivých profesí. A pro nás je prioritou regionální školství, a proto v regionálním školství dojde k navýšení prostředků na platy u pedagogů o 15 % a nepedagogických pracovníků o 10 procent. U ostatních zaměstnanců se nejvyšší procentuální nárůst bude týkat civilních zaměstnanců státních zastupitelství 15,9 a u soudů 13,9 procenta. Tarifní platy ostatních zaměstnanců placených ze státního rozpočtu vzrostou o 5 %.

Nechci dále hovořit podrobně o rozpočtu a jeho hlavních příjmových a výdajových položkách. Určitě paní ministryně financí, která rozpočet velice tvrdě odpracovala, a snížila deficit z 50 miliard na 40 oproti plánu, ho představí.

Jenom bych znovu polemizoval s tím, že jedna věc je plán a druhá věc je výsledek. Od roku 2016, kdy jsme měli významně přebytkový rozpočet, máme de facto rozpočet vyrovnaný, a 22. 10. tohoto roku byl přebytek 6,3 miliardy, i když je plán minus padesát. Je důležitý ten výsledek. Samozřejmě, rozpočet zahrnuje evropské peníze a samozřejmě hlavně peníze české, tak je velice složité naplánovat evropské peníze z různých důvodů. Protože my ty programy, sice ministerstva něco odhadují, ale ve finále často to bývá jinak. Občas máme problémy s programy s EU, takže v tomto směru, pokud bychom plánovali zvlášť české peníze a evropské, tak bychom určitě plánovali velice přesně.

Malé shrnutí. Rekordní investice, nejvíc do školství, věda, výzkum, a já myslím, že to chtějí všichni v této sněmovně, všechny politické strany a hnutí. Určitě všichni budeme souhlasit, že je to investice do budoucna.

Důležité je, že naše vláda navazuje na minulou vládu, která se snaží rozpočet předkládat a předkládá hospodárně, státní dluh je nízký a stabilizovaný. Mám tady s sebou moji oblíbenou tabulku. (Předseda vlády ukazuje tabulku ministrům a poslancům.) Znovu vám to ukážu, kdyby někdo chtěl říkat, tak tady je jasně vidět, že státní dluh od roku 2014 klesá stále. A v tomto roce klesne z minulého roku 32,2 % na 30,6 %. Jsme jedni z nejlepších v Evropě.

Mimochodem v rámci žebříčků, kdy neustále stoupáme, tak jsou důležité také ratingy. My ohledně ratingů jsme na 11. místě v Evropě. Před námi jsou země: Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko, Finsko, Francie, Spojené království, Belgie, ale za námi jsou: Estonsko, Irsko, Slovensko, Malta, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovinsko, Španělsko, Itálie, Bulharsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Kypr, Chorvatsko, Řecko.

V našem regionu jsme jednoznačně nejlepší a stále v těch žebříčcích stoupáme. Nedávno jsme byli vyhodnoceni jako jedna z nejstabilnějších ekonomik v Evropě. Byli jsme na třetím místě. Takže skutečně si myslím, že výsledky jsou velice dobré. Máme jasnou vizi, máme jasné programové prohlášení vlády. Určitě ten rozpočet bude kritizován. Já osobně neříkám, že nemáme rezervy. Ano, máme to dědictví, o čem mluvil pan prezident, obnovitelné zdroje. Snažíme se to řešit. Ale my máme nějaké zákony, nějaké závazky a je to složité. Plýtvání určitě. Že máme informační systémy někdy, které tam máme dvacet let také. Ale i počty úředníků snižujeme a myslím si, že neříkáme, že nejsou rezervy, rezervy určitě jsou. A já pevně věřím, že naši ministři se budou snažit snižovat provozní náklady svých ministerstev.

Takže závěrem vás chci poprosit o podporu návrhu rozpočtu, který tady určitě celý den bude komentovat paní ministryně financí. A já bohužel se musím z té debaty omluvit. Děkuji vám za pochopení.

Andrej Babiš, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter