Projevy a komentáře

11. 1. 2019 19:48

Zdravice předsedy vlády na novoroční číši vína s diplomatickým sborem

Andrej Babiš na novoroční číši vína s diplomatickým sborem, Černínský palác 11. ledna 2019.
Andrej Babiš na novoroční číši vína s diplomatickým sborem, Černínský palác 11. ledna 2019.
V Černínském paláci se v pátek 11. ledna 2018 setkali členové vlády se zástupci diplomatických misí akreditovaných v České republice.

Projev byl přednesen v angličtině, jedná se o překlad do českého jazyka.

Vaše Excelence, apoštolský nuncie,
Vaše Excelence, páni velvyslanci,
dámy a pánové,

je pro mne čest a potěšení, že vás mohu přivítat společně s ministrem zahraničí Petříčkem, a já bych mu rád poděkoval za uspořádání tohoto společného setkání, protože loni jsme se s vámi setkali každý zvlášť, takže tady můžete vidět, jak dobře naše koaliční vláda funguje. Toto je pouze jeden z výsledků vynikající spolupráce. Takže vítejte na tomto tradičním novoročním přípitku se členy diplomatického sboru.

Především bych rád začal tím, že vám všem popřeji šťastný nový rok a hodně úspěchů a štěstí ve vaší diplomatické práci i v osobním životě.  

Mám doopravdy radost, že vás zde dnes vidím tolik, včetně nerezidentních velvyslanců, kteří absolvovali dlouhou cestu do Prahy na dnešní akci – velmi si toho vážím.

Doufám, že dnes budu mít příležitost s vámi alespoň stručně pohovořit a případně probrat konkrétní otázky.

Jak jsem řekl, setkali jsme se poprvé od chvíle, kdy jsem se stal ministerským předsedou, a za poslední rok jsem měl možnost osobně se seznámit s řadou z vás a setkat se vámi při různých příležitostech, včetně oslav stého výročí československé nezávislosti. 

I tento rok bude rokem několika významných výročí, které nám připomenou tyto hodnoty – 30 let od sametové revoluce, 20 let našeho členství v NATO a 15 let od našeho vstupu do Evropské unie.   

Uplynulý rok nebyl politicky jednoduchý, ale dnes je důležité to, že Česká republika má stabilní, i když menšinovou vládu, ale podle mého názoru se solidní podporou v parlamentu, vládu, která efektivně realizuje naše klíčové priority a přináší občanům hmatatelný prospěch. 

Domnívám se, a vy jste si toho vědomi, že Česká republika si vede velmi dobře. Agentura Bloomberg loni uvedla, že jsme nejstabilnější ekonomikou v Evropě a že v některých ukazatelích nám patří přední místo. Máme například nejnižší nezaměstnanost v Evropě, máme jeden z nejnižších veřejných dluhů, který jsme loni opět snížili z 32 % na 30 %. Nezapomínáme ani na význam bezpečnosti. Jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě a jsme na to samozřejmě hrdí. A myslím si, že je zajímavé, že mnoho občanů evropských zemí přichází do České republiky, aby zde žili.

Co se týče Evropské unie, věřím, že se evropský projekt musí vrátit zpátky ke svým kořenům – tj. především zvýšit evropskou konkurenceschopnost prostřednictvím vnitřního trhu, s důrazem na odstranění obchodních bariér, a dále zajistit vnitřní bezpečnost a podporovat bezpečnost a stabilitu v našem sousedství. Musíme se tedy vrátit zpátky ke kořenům, což znamená znovu bojovat za volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

To, co nyní potřebujeme, je silná, jednotná, efektivně fungující a inkluzívní Evropská unie.

Česká republika je pevnou součástí EU a spolehlivým partnerem všech členských států. Jak víte, moje vláda je proevropská a my se chceme i nadále aktivně zapojovat do evropských záležitostí. Možná si pamatujete, že když jsme v roce 2017 začínali, první jednání vlády se uskutečnilo 13. prosince a již následující den jsem se poprvé zúčastnil zasedání Evropské rady, kde je samozřejmě aktivní role České republiky velmi důležitá.

Chci, aby agenda EU byla pozitivní. Velkou zkouškou našich schopností pozitivně komunikovat o Evropě budou nadcházející volby do Evropského parlamentu. Osobně vnímám volby jako příležitost znovu vysvětlit našim lidem prospěšnost členství v Evropské unii, neboť postoj našich občanů vůči EU není stále zcela pozitivní, a myslím si, že děláme vše pro to, abychom jim vysvětlili výhody a také naše názory na to, jak změnit Evropu. Hovoříme-li o brexitu, příští týden se má uskutečnit hlasování. Není to po Evropu pozitivní znamení, ale uvidíme, jak to všechno dopadne.

Totéž platí pro NATO. Česká republika zůstane aktivním a stabilním partnerem a spojencem v rámci Severoatlantické aliance a bude plnit své závazky při zajišťování míru, bezpečnosti a stability ve světě.    

Dobrá spolupráce, vzájemné porozumění a otevřený dialog mezi jednotlivými členskými státy jsou předpokladem pro každou silnou, stabilní a dobře fungující organizaci, ať se jedná o EU či NATO.

Jako země, která se v červenci ujme předsednictví V4, Česká republika naváže na současné slovenské předsednictví a bude se soustředit na posílení našeho evropského profilu tím, že bude nabízet konkrétní řešení a překonávat dělicí linie uvnitř Evropské unie. Chceme, aby V4 posílila dialog s ostatními partnery v rámci EU, a to jak s jednotlivými státy, tak s regionálními platformami pro spolupráci.  

Vysoce hodnotíme naše strategické partnerství s USA a Izraelem a chceme dále prohlubovat tento dialog a naplnit jej konkrétním obsahem. Současně máme zájem o posílení stávajících partnerských vztahů a vytváření nových příležitostí pro spolupráci se zeměmi v Asii, na Středním východě a v Africe.

Uvedu vám jediný příklad: v neděli odlétám do Indie, Thajska a Singapuru se silnou obchodní delegací. Chceme pro naše firmy vytvořit novou exportní strategii, protože Česká republika v současné době vyváží 85 % svého zboží do Evropy a my vidíme v Asii, na Středním východě a v Africe řadu možností. Zúčastnil jsem se ve Vídni jednání, které uspořádal ministerský předseda Kurz a jehož tématem byla Evropa a Afrika, a v této oblasti existuje velký potenciál pro zlepšení našich ekonomických vztahů.

Excelence, dovolte mi zakončit poděkováním vám všem za vynikající spolupráci v minulém roce a všechno úsilí, jež jste věnovali posílení vztahu mezi vašimi zeměmi a Českou republikou.

Jsem přesvědčen, že i v nadcházejícím roce si budeme užívat naši dobrou spolupráci, a velmi se těším na naše budoucí schůzky a rozhovory.

Ať je rok 2019 pro vás naplněn radostí, štěstím, blahobytem a úspěchy, velice vám děkuji.

Andrej  Babiš, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie