Videa

11. 10. 2017 11:55

VIDEO: Ministr Havlíček podepsal memorandum, kterým vláda podpoří rozvoj automobilového průmyslu v ČR

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Před malou chvílí jsme byli svědkyem podpisu Mmemoranda o budoucnosti automobilového průmyslu. Musím říci, že tímto podpisem bylo završeno dlouhodobé úsilí naší vlády, podpořit další rozvoj automobilového průmyslu v České republice v období velkých technologických změn. Myslím si, že nemusím připomínat, že automobilový průmysl je stěžejní pro celou českou ekonomiku, pro český průmysl i pro český hospodářský růst a pracovní místa v České republice. Znění memoranda, které dnes tady bylo slavnostně podepsáno, schválila vláda na své schůzi 25. zZáří letošního roku. Memorandum a s ním související akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice, který je nazván Český automobilový průmysl 2025, mají především zajistit spolupráci české vlády a zástupců automobilového průmyslu při dalším rozvoji tohoto důležitého hospodářského odvětví. Konkrétně se jedná o tři oblasti: oblast elektromobility, oblast vývoje autonomního řízení vozidel a autonomních vozidel a třetí oblastí je digitalizace. Akční plán obsahuje pětadvacet konkrétních opatření, které mají pomoci českým automobilkám udržet krok s těmi nejvíce vyspělými zeměmi světa, ale také přispět k ochraně životního prostředí a také zvýšit bezpečnost provozu. Jedná se například o otázku zvýhodnění uživatelů elektromobilů, o rozvoj veřejněé dostupné dobíjecí infrastruktury a s ní také související požadavky na dostatečně robustní distribuční síť a připravenost této sítě na dobíjení v domácnostech. Ale jedná se také o zajištění kvalitní digitální infrastruktury a dostatečné otevřenosti dat. Podpisem memoranda se obě strany, to znamená jak strana vlády, tak strana automobilového průmyslu, zavázalyi k realizaci těchto konkrétních opatření, které jsou uvedeny v akčním plánu. Naplňování memoranda bude průběžně vyhodnocováno a první vyhodnocení této probíhající spolupráce by tak mělo proběhnout na podzim roku 2018. Jak už jsem řekl, automobilový průmysl hraje v české ekonomice zásadní roli, české automobilky zaměstnávají zhruba 150 tisíc lidí přímo, nepřímo je v automobilovém průmyslu zaměstnáno až 400 tisíc lidí. Automobilový průmysl je také klíčovým exportérem, představuje zhruba čtvrtinu z celkového objemu českého exportu a podílí se zhruba 9 % na českém hrubém domácím produktu. Je proto v zájmu vlády, v zájmu Ččeské republiky, aby automobilový průmysl zvládl současné významné technologické změny, zvládl výzvy, které jsou před ním, a zvládl je takovým způsobem, abychom v naší zemi udrželi zaměstnanost a udrželi výrobu. Děkuju.

Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu: Takže dobrý den, dámy a pánové, i z mé strany. Já bych za Sdružení automobilového průmyslu velice rád ocenil tento dnešní den, podpis tohoto Mmemoranda o budoucnosti automobilového průmyslu, které zakotvuje jednoznačný zájem vlády České republiky, pane premiére, o řekněme zachování konkurenceschopnosti a její další posilování tohoto průmyslu, protože koneckonců, jak jste hovořil, je to jeden z pilířů, ze stěžejních pilířů české ekonomiky. My považujeme za velký úspěch, že za pouhých osm měsíců se podařilo nastartovat velice intenzivní dialog s vaší vládou, s jednotlivými ministerstvy, se sociálními partnery, s ostatními kolegy z ostatních branží, s energetikou a s dalšími. Tento velmi konkrétní výsledek je velmi cenný, oceníme ho i v budoucnosti, protože budeme muset pokračovat i tímto nastaveným procesem dále a samozřejmě bude i na dalších vládách, abychom převedli experty další definovaná opatření v realitu. Společným cílem průmyslu a vlády je, aby právě v této době, kdy dosahujeme nejvyšších historických objemů výroby vozidel v této zemi a navazujeme tímto na velmi bohatou tradici automobilového průmyslu v Čechách, abychom položili i základy pro jeho další budoucí prosperitu a základy, abychom dokázali i zachovat zaměstnanost právě v dobách, kdy tento průmysl prochází velmi zásadními změnami. Na tomto úspěchu se podílela velká část vlády. Já bych chtěl, na tomto místě, jim za nás všechny poděkovat, samozřejmě vám, ale i konkrétně panu ministru Havlíčkovi, jeho týmu, panu náměstkovi Muřickému, ale pochopitelně bych nechtěl opomenout ani další členy vlády, kteří zde dnes částečně byli přítomni a kteří se na tomto podíleli, ať už to byl pan Bělobrádek, pan Richard Brabec, pan Ťok, pan ministr Pilný a další. Za to, že rozpoznali velmi naléhavou potřebu nezbytných opatření. Dámy a pánové, technologický pokrok spojený s nástupem alternativních paliv a potřebu plnění stále se zpřísňujících emisních limitů nelze zastavit. Koncerny nadále investují a budou investovat nejen do moderních ekologických spalovacích motorů, ale musí souběžně investovat i do nových technologií, jako je elektromobilita, rozvoj autonomního řízení a digitalizace. Na to je třeba se připravit velmi, velmi rychle, tak jako se na to připravují koneckonců i ostatní země, a právě k tomu slouží toto memorandum a tento akční plán. Děkuji vám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie