Aktuálně

21. 6. 2017 16:31

VIDEO: Novým státním tajemníkem pro evropské záležitosti se stal Aleš Chmelař

Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky: Ode dneška bude zastávat funkci nového státního tajemníka pro evropské záležitosti pan Aleš Chmelař, který je dnes také přítomen na tiskové konferenci. Pan Aleš Chmelař byl vybrán na základě řádného výběrového řízení. Ve funkci nového státního tajemníka pro evropské záležitosti nahradí Tomáše Prouzu. Jsem velmi rád, že tu oblast evropské politiky bude zastřešovat na Úřadu vlády právě pan Chmelař, protože on se dlouhodobě podílí na tvorbě českých pozic, které česká vláda v Bruselu prosazuje. Je to expert, který má dlouholetou zkušenost, nejenom z českého, ale také z evropského prostředí. Zabýval se oblastí analytiky, právě v té oblasti Evropské unie. Byl spolupracovníkem Tomáše Prouzy i současného zastupujícího šéfa této oblasti Jana Krále, takže doufám, že v jeho osobě bude jednak zaručena kontinuita činnosti evropského útvaru tady na Úřadu vlády a jednak samozřejmě budeme dál vystupovat jako aktivní členská země Evropské unie při prosazování našich národních zájmů. Děkuju.

Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti: Úvodem mně dovolte, abych poděkoval premiéroviu za důvěru, kterou mi ve svých slovech projevil. Já si uvědomuji v této pozici, v této nové pozici, že Evropa a tedy i Česká republika se nachází v náročnějším období, než bylo zvykem v posledních desítkách let. Řešíme reformu a budoucnost Evropské unie, vyjednáváme o vystoupení Velké Británie a čas od času se tedy i v tomto prostředí najdou otázky, ve kterých spolu členské státy hledají shodu o něco déle. Uvědomuji si rovněž, že funkce státního tajemníka pro evropské záležitosti je z mé strany přebírána v době, kdy musíme bojovat o důvěru občanů v evropský projekt. Unie má řadu nedostatků. Jestli znáte mou práci, tak víte, že jsem na ně trvale upozorňoval. Zároveň je však těžké hledat v naší historii uskupení, kde by měla Česká republika lepší pozici a mohla lépe prosazovat své zájmy a sváé práva. Poprvé v podstatě ve více než tisícileté historii našeho státu máme možnost se spolupodílet na budoucnosti našeho okolí a pravidel, které to okolí určuje. Nemusí to sice tak vždy vypadat, ale nikdo nás nestaví na chodbu, veškerá rozhodnutí, která jsou přijímána na evropské úrovni, tak jsou přijímána po konzultacích a po diskusích s námi. Jsme plnoprávným členem u rozhodovacího stolu. To se dnes děje Velké Británii, že často u tohoto stolu není, a já sám z osobní zkušenosti vidím, jak je to pro tuto zemi nepříjemné a jsem přesvědčen o tom, že Česká rRepublika musí v této pozici zůstat v takové, aby mohla to rozhodování ovlivňovat i do budoucnosti, a to se týká právě nových iniciativ, které se v Evropské unii budují. Česká republika musí zůstat u stolu a musí mít schopnost ovlivňovat to konečnéí řešení, nehledě na tom, jestli a do jaké míry se jich bude účastnit. Vzhledem k tomu, že na Úřadu vlády pracuji již čtvrtým rokem, tak vidím velký kus cesty, který současná vláda v české evropské politice ušla. Rád bych navázal na úspěšné hájení českých pozic v Bruselu pod vedením mého předchůdce Tomáše Prouzy, kterému bych tímto rovněž rád poděkoval. Svoji roli nechápu pouze jako roli profesního a profesionálního úředníka, ale především jako roli určitého předkladatele českých zájmů v Evropě. Jsem přesvědčen o tom, že naše názory a naše argumenty jsou silné a je třeba docílit toho, aby byly řádně pochopeny i v Evropské unii. V první řadě, mě a můj tým čeká v následujících měsících vysvětlování českého postoje k migraci ve světle nefunkčních kvót. Problémy v této oblasti chceme řešit, avšak nikoli tímto způsobem. Nejsme jediná země, samozřejmě, která má tento názor a jsme přesvědčeni o tom, že ten současný systém nám neumožňuje hledat ta opravdová řešení té krize, kterou zde máme. Zájmy našich občanů a dalších Evropanů budu dále hájit v jednáních o bBrexitu, kteráý se právě tento týden naplno rozjelay, a které budou dále rozváděny i na Evropské radě tento čtvrtek a pátek. Rovněž nutno upozornit, že se ucházíme, spolu s dalšími devíti státy, o přesídlení evropského orgánu pro bankovnictví. Ten boj nebude jednoduchý, na to bych rád upozornil, karty nejsou možná rozdány úplně rovnoměrně, ale my se pokusíme uspět tak, abychom do konce července předložili jasnou a kvalifikovanou přihlášku, aby v tom říjnovém rozhodnutí mohla Česká republika počítat s přesídlením tohoto orgánu do České republiky, konkrétně do Prahy. Dalším velkým tématem pro mě bude startující debata víceletého finančního rámce a nastavení rozpočtu Evropské unie. S tím souvisí samozřejmě i otázka efektivního čerpání evropských fondů v rámci kohezní politiky. Mým osobním cílem je pak důležitý, avšak velice náročný úkol, a to nepolevit v upozorňování na nesporné výhody, které evropský projekt občanům přináší. Můžeme se samozřejmě mezi námi shodnout, nebo nemusíme se shodnout na té míře integrace, popřípadě na sektorech, kterých se ta integrace týká, ale pevně věřím, že všichni se shodnou na tom, že Česká republika, jakožto součást nejbohatšího celku států na světě, má své místo v Evropě. Musíme si uvědomit, že Evropa jsme tedy my sami a záleží na našich schopnostech, jak se v ní prosadíme a jak v ní dokážeme prosazovat naše zájmy. Právní a věcný základ k tomu máme. Dalším důležitým tématem, kterému bych se rád věnoval, je pak to, aby Česká republika reálně zůstala u vyjednávacího stolu ohledně dalších iniciativ, které se v Evropě nyní chystají, ať už je to sociální pilíř, prohlubování hospodářské a měnové unie nebo další oblasti, které se týkají budoucnosti evropského projektu. Rovněž důležitým tématem, dlouhodobým a možná těžším je právě otevření debat o konvergenci, které je spolu s bezpečností vnitřní a vnější jednou z priorit, kterou Česká republika klade do budoucnosti evropského projektu, a kromě ní tedy i ty otázky, které se týkají obranné politiky, ve kterých Česká republika, jak bylo vidět i předminulý týden na konferenci DESCOP, hraje velice důležitou roli. Stejně důležité, jako vysvětlování evropské politiky občanům, je však vysvětlování naší pozice evropským partnerům. Naše názory a argumenty, jak jsem řekl, se někdy možná nepotkávají s pochopením, ale jde o to, abychom je dokázali dostatečně odůvodnit a dostatečně prosadit. Pevně doufám, že se mi to v této pozici podaří, a že dokážu využít i svých zkušeností k tomu, abychom tu českou pozici dokázali prosadit co nejdůsledněji, abychom tak mohli hájit silné a jasně kvalifikované a formulované názory a zájmy České republiky v Evropské unii. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie