Videa

13. 3. 2017 19:00

VIDEO: Premiér Sobotka uložil ministrům, aby zrychlili čerpání prostředků z fondů Evropské unie

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Jednali jsme o tom, jaký je stav čerpání, hodnotili jsme čísla k 28. únoru letošního roku. Podle těch informací, které jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj, a také od jednotlivých operačních programů, tak byly vypsány výzvy k tomuto datu v rozsahu 70 % z toho objemu finančních prostředků, které máme k dispozici, jako evropské fondy. K dispozici máme zhruba 640 miliard korun na celé to současné programovací období, takže výzvy už byly v tuto chvíli vyhlášeny na 75 % této částky. Z hlediska žádostí o průběžné platby od Evropské komise k tomuto datu byly podány žádosti o vyčerpání částky zhruba 16 miliard korun. Ten cíl pro letošní rok, který je stanovený a kterého bychom rádi dosáhli, je, abychom do konce letošního roku podali žádosti o průběžné platby na Evropskou komisi alespoň v rozsahu 55 miliard korun. Jenom připomínám, že do konce loňského roku byly takovéto žádosti podány zhruba v rozsahu kolem 5 miliard korun, takže bychom rádi dosáhli v letošním roce výrazného zrychlení v čerpání evropských fondů. Dnes jsme poměrně podrobně probírali, co tedy ještě brzdí čerpání evropských fondů, bavili jsme se o administrativní kapacitě, bavili jsme se o fungování informačního systému, bavili jsme se také o novele rozpočtových pravidel, která by měla dát větší jistotu při poskytování dotací, a také jsme diskutovali o možných přesunech uvnitř jednotlivých operačních programů tak, abychom jako Česká republika o žádné peníze nepřišli.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie