Videa

12. 10. 2017 9:52

VIDEO: Ve vědě vláda dosáhla navýšení finančních prostředků i lepšího zacílení prostředků na výzkum

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vVás informoval o výsledku našeho dnešního bilančního jednání, které jsme měli s panem místopředsedou vlády Bělobrádkem. Především bych se rád vrátil do roku 2013, na konec roku, kdy jsme tehdy dojednávali koaliční smlouvu a v rámci jednání o struktuře nové koaliční vlády jsme se dohodli na tom, že bude ve vládě ustavena pozice místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Já po těch čtyřech letech musím konstatovat, že to pokládám za správné a šťastné rozhodnutí. Protože to, že jsme v rámci Úřadu vlády vytvořili sekci pro koordinaci státní politiky v oblasti vědy, výzkumu a inovací; to, že toto téma měl na starosti přímo místopředseda vlády, tak jednoznačně vedlo k tomu, že se podařilo zlepšit koordinaci postupu veřejného sektoru, pokud jde o oblast vědy, výzkumu a inovací. Vedlo to jednoznačně k tomu, že se podařilo zklidnit atmosféru ve vědecké obci a podařilo se také výrazně zlepšit spolupráci mezi těmi klíčovými hráči v oblasti veřejné podpory vědy a výzkumu, ať už je to Akademie věd, ať už je to Technologická agentura, Grantová agentura, nebo třeba Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vysoké školy, nebo třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tahle koordinační role byla velmi důležitá, a pokud mohu něco doporučit, z pohledu příští vlády, která vzejde z voleb do Poslanecké sněmovny, tak by bylo dobře, aby opět ve vládě byl ministr, který bude odpovědný za oblast koordinace oblasti vědy, výzkumu a inovací. Mimo jiné také proto, že tato oblast je stále důležitější. Když jsme dnes hodnotili s panem místopředsedou Bělobrádkem, co se povedlo, tak je jasné, že ta oblast vědy a výzkumu ovlivňuje náš úspěch v budoucnosti, to znamená, investice, veřejné výdaje v oblasti vědy a výzkumu zlepšují šance naší země uspět v příštích letech v situaci, kdy se mění technologie, kdy se mění svět; v situaci, kdy tohle všechno klade velké nároky na budoucí konkurenceschopnost naší ekonomiky, našeho průmyslu. Tady všude ta oblast výzkumu a inovací sehrává důležitou roli. Proto jsem také rád, že naše vláda z toho udělala jednu ze svých priorit, a to nejenom verbálně, ale také rozpočtově, a že se v těch letech 2014 až 2018 podařilo zvýšit výdaje na vědu, výzkum o 9 miliard korun, to znamená, že jsme za dobu mandátu naší vlády tyto výdaje zvýšili zhruba o 33 %. Jenom připomínám, že v letech 2011 až 2014 před nástupem naší vlády ty výdaje na vědu a výzkum stagnovaly někde mezi šestadvaceti, sedmadvaceti miliardami, a že v roce 2018 ty výdaje na vědu a výzkum dosáhnou 36 miliard korun. To myslím ilustruje přesně to, že to byla skutečně priorita vlády. Já jsem rád, že se podařilo zavést nová pravidla pro financování a hodnocení výsledků výzkumu. Jsem také rád, že existuje národní politika vědy, výzkumu a inovací, že také existuje její podrobná implementační strategie a myslím si, že je dobře, že pro Rradu vlády pro výzkum, vývoj a inovace vzniklo personální zázemí na Úřadu vlády, které posílilo vůbec schopnosti vlády systémově oblast vědy, výzkumu a inovací řídit a koordinovat. To také tady v minulosti chybělo a myslím si, že je důležité, že tyto elementární nástroje tady dnes byly připraveny a budou moci sloužit i pro vědeckou a výzkumnou politiku příští vlády. Dovolte mi tedy, abych panu místopředsedovi Bělobrádkovi poděkoval za práci, kterou v této oblasti odvedl. Chci poděkovat za to, že se nám dařilo v těch uplynulých letech, ve prospěch vědy a výzkumu, ale ve prospěch také vzdělávání vysokých škol, hledat schopnost nalézt dohodu, a že ta dohoda byla ve prospěch zlepšování podmínek pro lidi, kteří v té oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání, vysokého školství pracují a snaží se dosáhnout svého životního úspěchu. Děkuju.

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace: Dámy a pánové, nacházíme se v prostoru, který symbolizuje to nejlepší z českého průmyslu, z jejich tradic, z tradic inovací, které máme. Již před sto lety, už více než sto lety, nás řadila úroveň našeho průmyslu k tomu nejlepšímu na světě, k tomu nejvyspělejšímu a já bych byl rád, abychom na tyto tradice navázali a abychom v tom našem českém prostoru dokázali být zase jedni z nejlepších na světě. Máme jeden z nejrobustnějších průmyslů vůbec na světě, jsme nejprůmyslovější zemí Evropské unie a je potřeba, aby také jsme si toho vážili, že máme na co navazovat a vidíte i tady, že je na koho navazovat. Tady můžete vidět například polarograf, za který dostal jediný nobelista v oblasti mimo literaturu Nobelovu cenu, pan Heyrovský. Můžete tam vidět ale i vázu Jiřího Pelcla ze sbírek zdejšího muzea jako příklad uměleckého průmyslu. Kulturní a kreativní průmysl, to je něco, co je určitě velmi perspektivní pro Českou republiku. Můžete tam vidět senzor sledování postav v reálném čase, který zase je něčím, co ukazuje, že výuková aplikace ČVUT nás řadí také k špičce. Já jsem přesvědčen, že pro budoucnost České republiky je důležité, aby tady fungovala trojnožka vzdělání, věda a výzkum a průmysl, aby nás do budoucna živila, abychom byli konkurenceschopní. Je určitě důležité, aby se nám i zvýšila střední a vyšší střední třída, tak jako je to v Německu, protože v tom je problém české společnosti, že máme více těch chudších a těch, kteří jsou v té nižší střední třídě. To znamená, toho dosáhneme především v tom, že ten náš robustní průmysl bude daleko více inovativní, bude finalizovat výrobky, které bude realizovat potom na globálním trhu. My máme mnoho skvělých firem, které jsou jedničky, dvojky na světovém globálním trhu, ale potřebujeme jich víc a potřebujeme podpořit náš průmysl. I proto jsme v oblasti vědy a výzkumu se zaměřili prioritně, a vytkli jsme si to na začátku našeho období, podpořit aplikovaný výzkum, to se podařilo. Myslím si, že i to, že to oceňuje svaz průmyslu a dopravy a další instituce, hovoří za vše. Myslím si, že se nám také podařilo stabilizovat finanční prostředky a více dávat peněz do institucí jako jsou vysoké školy nebo Akademie věd právě v institucionální podobě tak, abychom stabilizovali a dlouhodobě nastavovali udržitelný a stabilní systém. Jsem přesvědčen i o tom, že se nám podařilo na vládě schválit nový systém hodnocení, který právě daleko více zohledňuje aplikační sféru, patenty, nejenom publikace, dokáže motivovat, nejenom výzkumné organizace, ale i průmysl k tomu, aby spolu daleko více spolupracovalyi, a aby i průmysl zvýšil ty finanční prostředky, které do této oblasti jdou. Jsem přesvědčen, že pro nás je velmi důležité a nastartovali jsme něco, v čem bych byl velmi rád, aby v nich pokračovala i další vláda, dlouhodobý, kultivovaný, systematický dialog mezi veřejnou správou a privátní sférou. My nesmíme být soupeři, stát a podnikatelé, my musíme být spoluhráči, kteří dávají společně góly a těmi je konkurenceschopnost a prosperita České republiky. A to nejde bez toho, aniž bychom spolu komunikovali. Kromě Rrady vlády pro výzkum, vývoj a inovace jsem předsedal i nově založené Rradě vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, kde místo předsedy je ministr průmyslu, ministr školství. Ten důvod je jednoduchý, tato trojnožka bude vytvářet do budoucna prosperitu a stabilitu České republiky v hospodářské oblasti, o tom jsem přesvědčen. Zároveň jsme tam pozvali Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy, ale i odbory a jednotlivé zástupce dalších svazů a unií. Jsem přesvědčen, že to, že tam byli zástupci jednotlivých ministerstev, je to, co potřebujeme, debatovat a mít společné cíle. Závěrem mi dovolte říct, že bych shrnul několik věcí, které tady nezmínil pan premiér. Tou první je, že jsme výrazně postoupili, co se týká efektivity nakládání s finančními prostředky. Máme nový informační systém, který provozujeme za 50 % původní ceny. Já jsem přesvědčen, že je vidět, že rezervy v této oblasti jsou. Obdrželi jsme i ocenění e‑governmentu za tento počin. Podařilo se nám také v rámci diplomacie, která je ekonomická, rozšířit a zahájit vlastně i diplomaty, kteří mají na starosti vědu a výzkum. Po velmi úspěšné misi v Izraeli jsme pokračovali ve Spojených státech. Připravujeme i další země jako jsou v jJihovýchodní Asii nebo Německo. Dále chceme postupovat v tom, že Česká republika jako země, která skutečně je navázána na německou ekonomiku, v česko-německém strategickém dialogu. Právě oblast vědy a výzkumu je tou, v které máme možná nejlepší výsledky. Spolupráce s Fraunhoferovým institutem jako s, v podstatě, špičkou aplikovaného výzkumu, ale stejně s Weitzmanovým institutem v Izraeli, s kterým máme podepsány memoranda. Jsou už tady konkrétní pilotní projekty. Já jsem přesvědčen, že tohle všechno dává dynamiku tomu, aby naši výzkumníci, ale i naši výrobci byliýt daleko více úspěšní. Dámy a pánové, závěrem mi dovolte, abych řekl, že v našem snažení určitě bylo i to, abychom přestrukturovali systém řízení vědy a výzkumu. To znamená, my jsme připravili nový zákon o vědě, výzkumu a inovacích, který je po dlouhých a dlouholetých diskuzích připraven. Nyní prošel mezirezortním připomínkovým řízením a nyní je v Llegislativní radě vlády. Nová vláda by měla rozhodnout o tom, zda chce v této aktivitě pokračovat, zda je to pro ni priorita, jako to byla pro naši vládu. Já bych chtěl poděkovat osobně i panu premiérovi, protože nebylo lehké na vládě vždycky prosadit to, o čem mluvil. Výsledek toho, že v podstatě největší investicí, kterou tato vláda udělala, byla právě do vědy a výzkumu, já chci za podporu, i někdy s rozdílnými názory, třeba s ministrem financí bývalým, tak, že pan premiér vždycky byl ten, který kladl důraz na vědu a výzkum, jako na nástroj pro to, aby se mohly do budoucna zvyšovat platy, a abychom měli vyšší přidanou hodnotu, abychom měli lepší produktivitu práce, protože bez toho bychom skutečně mohli být v příštích letech, nejenom montovnou, ale i zemí s vysokou nezaměstnaností. Takže i za to děkuji. Chtěl bych poděkovat i svým spolupracovníkům, protože bez nich by to nešlo a rozhodně to nebyli úředníci, kteří byli zadarmo drahý. Já chci zdůraznit, že si na sebe mnozí vydělali už tím, že provozujeme informační systém za 50 % ceny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie