Videa

8. 1. 2018 18:09

VIDEO: Vláda premiéra Andreje Babiše schválila Programové prohlášení vlády

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády, jejímž jediným bodem bylo programové prohlášení. Vítám zde pana premiéra Andreje Babiše a také ministra dopravy Dana Ťoka a prosím, pana premiéra o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, my jsme tedy, jak bylo avizováno, přes víkend, dopracovávali programové prohlášení vlády na základě připomínek jednak Svazu měst a obcí, například zlepšení dostupnosti služeb na venkově nebo podpory rodinných firem nebo reforma letitého systému obcí s rozšířenou působností.

To nejdůležitější asi, co jsme tam upravili, je, že jsme vyhověli požadavkům zástupců seniorů, protože samozřejmě náš hlavní cíl je důchodová reforma. A dospěli jsme k názoru, jak z minulosti byly takové tendence, že chceme přijmout rozhodnutí, za stanovených podmínek, umožníme bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší než 65 let.

Taky mluvíme o rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory, takže samozřejmě kromě té důchodové reformy, která je stěžejní, tak toto je určité novum.

Celkově návrh programového prohlášení dostal takovou preambuli, kde mluvíme o šesti největších bodech. To je za prvé Ddigitální Česko, tzn., vláda bude usilovat o maximální elektronizaci státní správy a dostupnost internetu pro všechny. Za druhé chceme být vidět v Evropě., tzn. že budeme bojovat za naše národní zájmy, že budeme bojovat proti kvótám a budeme důsledně hájit zájmy České republiky. Dále je to strategický investiční plán země, tzn., velice důležité je bytová výstavba, a to nejenom pro seniory, ale i pro mladé rodiny. Vzpomínaná důchodová reforma. Chceme začít reformou státu, tzn. vyrovnaný státní rozpočet a nové zákony o dani z příjmu, důsledná kontrola regulovaných cen, lépe spravovat majetek státu, bojovat s lichvou. A za šesté samozřejmě je to posílení naší bezpečnosti a nejenom bezpečnosti občanů jako takových, ale samozřejmě energetická bezpečnost, potravinová bezpečnost a surovinová bezpečnost.

Dále jsme zohlednili v té nové verzi i požadavky Rekonstrukce státu, které se víceméně kryjí s programovými body Pirátů a STAN. Tzn. zejména zajištění nezávislosti státních zastupitelství, transparentnosti firem obchodujících se státem, zlepšení přístupu k informacím a hospodaření státu a státních firem. Také zajistíme kvalitní metodickou podporu obcím a krajům pro správu zadávání veřejných zakázek, zejména zjednodušíme dále proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

A kromě dopravy zdarma pro seniory na železnici nad 65 let jsme zakomponovali i dopravu na železnici zdarma pro žáky a studenty do 26 let. Těch důvodů je vícero, samozřejmě je to i otázka vytížení železniční dopravy, ale je to samozřejmě debata o podmínkách, jestli průkazka bude stát pár stovek a o tom chceme vést debatu.

My to programové prohlášení vlády, tak jak jsme ho dnes projednali a schválili, posíláme, já myslím, že již bylo odesláno, všem předsedům parlamentních stran a hnutí.

Dan Ťok, ministr dopravy: Tak jenom velmi krátce. Ta myšlenka cestování zdarma v železniční dopravě pro seniory, tu má Ministerstvo dopravy už delší dobu. Já jsem rád, že se dostala i do programového prohlášení vlády.

Za prvé jsem přesvědčen, že si to senioři i studenti zaslouží. Druhý důvod je ryze praktický, protože jak jistě víte, my tady máme režijní jízdné pro zaměstnance drah a zároveň i pro seniory a bývalé zaměstnance drah. To je rovněž věc, která nám bránila v soutěžení a v liberalizaci a měli jsme dlouhodobý plán tuto otázku vyřešit tak, jak bylo řečeno. Předpokládáme, že by byl nějaký senior pas nebo průkaz, který by byl zpoplatněný, o tom, kolik by to bylo, se vedou debaty. Nemusela by to být až tak velká zátěž pro rozpočet státu, protože to je samozřejmě služba, kterou by měli poskytovat všichni dopravci. Tím pádem by to mělo být státem hrazeno všem dopravcům, kteří tuto slevu budou poskytovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie