Videa

5. 6. 2017 17:33

VIDEO: Vláda schválila novou koncepci Policie ČR, zmocněncem pro kandidaturu na přemístění sídla agentury EBA do Prahy je Karel Dobeš

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k dnešnímu zasedání vlády. Jak jistě víte, součástí bylo společné jednání se Svazem měst a obcí, to jsme s panem Juklem okomentovali na samostatné tiskové konferenci, takže já bych se v tuto chvíli věnoval těm dalším bodům, které byly dnes předmětem jednání české vlády. Začali jsme tím, že jsme udělali další krok, pokud jde o kandidaturu České republiky na sídlo evropského orgánu pro bankovnictví, který je známý pod zkratkou EBA. Jak asi víte, v únoru vláda rozhodla, že se Česká republika bude ucházet o přesun sídla evropského orgánu pro bankovnictví. O tomto záměru jsem také oficiálně informoval předsedu Evropské rady a také předsedu Evropské komise. Na červnové Evropské radě by měla být přijata kritéria, podle kterých budou sídla těch unijních agentur, které doposud sídlí ve Velké Británii, vybírána, a do konce července by pak členské státy měly předložit svoji oficiální kandidaturu. Protože není čas otálet, je potřeba se té věci intenzivně věnovat, proto vláda dnes rozhodla o tom, že zmocněncem pro kandidaturu České republiky na umístění agentury EBA jmenuje pana Karla Dobeše. Pan Karel Dobeš prokázal své kvality a má také zkušenost z toho, když jako vládní zmocněnec koordinoval úspěšnou kandidaturu Prahy na sídlo agentury GSA, která zajišťuje, teď tedy z Prahy, provoz navigačního systému Galileo. Čili dnes vláda rozhodla o jmenování zmocněnce a nyní tedy se pan Dobeš ve spolupráci s ministerstvy pustí do přípravy na tuto českou kandidaturu. Druhé téma, které bych chtěl zmínit, bylo myslím důležité rozhodnutí vlády, které ještě podrobněji okomentuje pan ministr Chovanec, ale pokládám za velmi důležité, že dnes vláda po přerušované diskusi schválila Koncepci rozvoje Policie České republiky do roku 2020. Já myslím, že to je velmi důležité i v kontextu té současné bezpečnostní situace, protože bavíme se o výrazném posílení a zlepšení schopností Policie České republiky při zajišťování bezpečnosti občanů. Jak jistě víte, tuhle koncepci debatovala, schválila Bezpečnostní rada státu, dnes ji také schválila vláda České republiky, jde o to, aby policie měla schopnosti reagovat na nové hrozby, které se objevily v posledních letech, a samozřejmě měla dostatek kapacit na to, aby bojovala s trestnou činností a byla schopná dostatečně a rychle zasahovat. Koncepce je skutečně ambiciózní projekt, myslím si, že dlouho česká policie takovýto komplexní, ambiciózní projekt svého rozvoje neměla, takže doufám, že tedy i na základně toho dnešního rozhodnutí vlády vše půjde z hlediska zlepšování kapacity Policie České republiky dobře. Dále bych vás chtěl informovat o tom, že dnes vláda vzala na vědomí informaci pana ministra financí o přípravě a konání valné hromady společnosti ČEZ. Vláda prostřednictvím ministra financí uložila zmocněnému zástupci státu, aby na valné hromadě hlasoval pro návrhy schválené dozorčí radou společnosti ČEZ, mimo jiné tímto tedy bylo zafixováno rozhodnutí o dividendě, která by ze společnosti ČEZ měla být vyplacena. Vláda dnes také jednala o průmyslové zóně Kvasiny na základě materiálu, který předložil ministr Havlíček. Vláda dnes svým usnesením potvrdila, že trvají závazky vlády, které vláda na sebe přijala před zhruba 3 lety v souvislosti s posílením investice Škody Auto v tomto regionu, a současně jsme ten materiál na 14 dní přerušili s tím, že se ještě dopřesní podrobnosti, tak aby vláda, až o něm bude rozhodovat, tak abychom současně rozhodli o konkrétních reálných projektech, které pomohou zlepšit infrastrukturu v regionu nebo třeba bezpečnostní situaci a životní podmínky v tomto regionu. Vláda dnes také vzala na vědomí rozpočtové požadavky Ministerstva školství, které se týkají podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků, která vychází z novely školského zákona, a uložila ministrovi financí, aby ve spolupráci s ministryní školství hledal potřebné finanční prostředky, tak aby letos bez problému mohly být tyto podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků financovány. Tolik alespoň stručně k dnešnímu programu vlády. Děkuji.

Martin Stropnický, ministr obrany: Děkuji, ještě jednou dobré odpoledne. Tak bezpečnost, v tom širším slova smyslu, byla zastoupena na dnešním programu vlády poměrně intenzivně a vzhledem k okolnostem to asi nikoho nepřekvapí. Ministerstvo obrany připravilo materiál, kterým si samo ukládá úkol vypracovat věcný záměr zákona, který má pracovní název O branných spolcích. Ve stručnosti se pokusím přiblížit, o co jde. Záměr Ministerstva obrany zintenzivnit spolupráci s občany a využít jejich dovedností a vědomostí k dobrovolnému zapojení do plnění úkolů ozbrojených sil je určitou kontinuální prioritou. My tím naplňujeme své koncepční a dlouhodobé záměry v oblasti posilování obranyschopnosti. A podporujeme a chceme právě více výrazně podporovat aktivity občanů prostřednictvím jejich zájmů a dovedností, protože existuje celá řada různých programů, aktivit, spolků, které se v té branné oblasti nějakým způsobem aktivizují nebo pravidelně vyvíjejí určitou činnost a samozřejmě, že vzhledem k těm bezpečnostním okolnostem je dobré tyhle ty iniciativy podchytit a dát jim nějaký i pevný zákonný rámec. O to právě bude usilovat ten náš věcný záměr zákona, který bychom rádi předložili, jako ministerstvo, vládě České republiky někdy na přelomu srpna a září tohoto roku. Vlastně tím i navazujeme na tradice, které tady v České republice, nebo dříve Československu, byly této zemi vlastní, už za první republiky a přiznávám, že jsme motivovaní i tím, že se musíme nějak vypořádat s tou neblahou směrnicí Evropské unie, která podstatným způsobem komplikuje držení zbraní, některých typů a my chceme právě na základě článku 6 odstavce 2 této směrnice využít určitého prostoru pro výjimku právě v držení některých zbraní za jistých okolností, tak jak třeba se nechali inspirovat naši kolegové v Litvě nebo ve Finsku, a kteří tak podstatně zmírnili dopady té směrnice. Čili jde o návrh, který má, řekněme, jak bych to měl sdělit jednou větou, má více začlenit občany, kteří mají aktivní zájem o obranu republiky. Děkuji.

Milan Chovanec, ministr vnitra: Dobrý den, dámy a pánové. Dneska vláda také pokračovala v důvěrném režimu projednávání materiálu a stanoviska k relokacím, reagovali jsme na stanovisko řeckého komisaře pana Avramopulose s tím, že by tedy v červnu případně v červenci měla komise začít určité vytýkací řízení k zemím, které neplní tento relokační mechanismus, bylo rozhodnuto, že by se jednalo o země, které do této doby nesplnily 1% povinnost. Vláda tento bod vedla v důvěrném režimu, přesto usnesení, které přijala, je odtajněno, je tedy veřejné. Já bych chtěl veřejnost informovat o tom, že vláda na základě návrhu z dílny Ministerstva vnitra schválila vzhledem k zhoršení bezpečnostní situace a disfunkčnosti celého systému relokací pozastavení tohoto systému pro Českou republiku. Vláda dále ukládá ministrovi vnitra, aby ukončil aktivity v těchto oblastech. Znamená to tedy, že Česká republika dál nebude žádat o migranty pro přerozdělení z Řecka a Itálie.
Ministerstvo vnitra bylo určeno jako orgán, který má v této věci komunikovat, a Ministerstvo vnitra bylo také určeno jako orgán, který má připravovat případný odpor proti vytýkacímu řízení, které lze očekávat ze strany Evropské komise. To znamená velmi jednoduše, systém kvót, do září, kdy tento jednorázový mechanismus má skončit, Česká republika nebude dál v této věci aktivní. Další věc, kterou jsme dnes měli na pořadu dne, velmi významná, a je to věc, o které hovořil pan premiér, je rozvoj Policie České republiky do roku 2020 s výhledem na rok 2022. Znamená to pro policii přibrat další 4 000 policistů do svého stavu, znamená to nárůst finančních prostředků. My jsme velmi dlouho se s Ministerstvem financí přetahovali o to, jestli to bude schváleno takzvaně bez peněz. Dnes se to podařilo schválit s penězi, to znamená policie má jistotu, že se do těch projektů může pustit. Cílem je účinnější boj proti drogové kriminalitě, účinnější boj proti kyberzločinu, účinnější boj proti obecné kriminalitě, extrémismu, terorismu a dalším jevům, které se bohužel stále více na té scéně zločinu vyskytují a profilují. Bude to znamenat například z těch praktických věcí, že by například okresní stanice policie měly mít nepřetržitý provoz v roce 2020, mělo by to znamenat, že dojezdové časy pro prvosledové hlídky nebudou překračovat lhůtu 10 minut. Celý ten materiál je k dispozici potom na webu Ministerstva vnitra a je možné se s ním seznámit. Jestli mi ještě dovolíte jednu informaci, která je tedy mimo jednání dnešní vlády. My jsme od našich britských partnerů a kolegů získali profily těch 3 teroristů. To znamená jejich údaje, získali jsme taky údaje dalších zatčených, kteří byli zadrženi v rámci razií britské policie v návaznosti na tento teroristický čin, u všech těchto osob proběhl velmi podrobný scan, jestli probíhají nebo neprobíhají databázemi, spojení s Českou republikou, to znamená, jestli mají nějakou vazbu na Českou republiku, výsledek je negativní. To znamená žádná z těchto osob, ani tedy osob 3 teroristů, ani těch lidí, kteří jsou v současné době zadrženi, případně podezříváni z napojení na tyto lidi, se žádná vazba na Českou republiku nenašla. Děkuji. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie