Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 4. 2007 16:58

Projev předsedy vlády ČR Mirka Topolánka při příležitosti vyhlášení Dne nezávislosti Izraele v Praze dne 24.4.2007

Vážený pane velvyslanče, vážené dámy, vážení pánové,

Sešli jsme se, abychom společně oslavili Národní den Státu Izrael. Mohu říci, že my, Češi vnímáme tento den s radostí, hrdostí a pokorou.

Vítáme tento den s pokorou, protože víme, co předcházelo vyhlášení nezávislosti židovského státu. A byli jsme u toho!

Vítáme tento den s hrdostí, protože jsme měli možnost podílet se na boji Izraelců za svůj stát. Znovu jsme byli u toho!

Vítáme tento den s opravdovou radostí, protože Stát Izrael je nositelem týchž hodnot, jaké vyznáváme i my a pevně je hájí v regionu, kde svoboda a demokracie nemají snadný život. Chceme být i nyní u toho!

Měl jsem tu čest mluvit před čtvrt rokem k uctění památky obětí šóa. Mluvil jsem o tom, jak udržení naší svobody souvisí se schopností poučit se z minulosti. Nyní k tomu chci dodat, že naše budoucnost závisí na naší úctě ke svobodě.

Svoboda, to je pro mě hlavní důvod, proč slavit vznik Státu Izrael. Špatné historické svědomí, to by bylo málo. Málo by byl dokonce i dobrý pocit z naší vojenské pomoci. Obojí by bylo málo. Prostě proto, že nestačí obracet se jen a pouze k minulosti.

Když se chceme podívat do budoucnosti – a já se do ní chci dívat – pak vidím Izrael především jako blízkovýchodního vyslance týchž hodnot, které vyznává i Evropa.

Ano, naše pevné spojenectví nemůže stát – a také nestojí – jen na minulých křivdách, ani jen na pomoci v boji. Stojí na vědomí, že svoboda je naší společnou nejvyšší hodnotou, hodnotou, jíž se vše poměřuje, hodnotou, kterou nám svěřila vyšší moc.

Když sleduji vytrvalý a úspěšný boj Izraelců za udržení civilizace v náporech barbarství, vzbuzuje to ve mně optimismus. Optimismus, že i tento bolavý region může být jednou spojen společnými hodnotami. Že může být prostorem svobody, bezpečí, prosperity a míru.

Stát Izrael je ostrůvkem pozitivní deviace, ostrůvkem svobody a demokracie ve velmi komplikovaném a výbušném regionu. To je hlavní důvod, proč Vás musíme a chceme podporovat. Důvod, proč s takovou radostí slavíme Váš Národní den nezávislosti.

Já vždy říkám, že Evropa nemá geografické hranice. Evropa je všude tam, kde platí jasně definované hodnoty. Stát Izrael je v tomto smyslu evropský. A naše civilizace je mimo jiné i civilizací židovskou.

Věřím, že stát Izrael oslaví ještě mnoho svých národních dní. Věřím, že se dožije dne, kdy stejně jako v Evropě bývalí nepřátelé uzavřou pevné partnerství pro mír a prosperitu. To vám i nám upřímně přeji. Šalom!

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter