Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 10. 2012 14:16

Projev premiéra Petra Nečase na společném zasedání vlád České a Slovenské republiky, 29. října 2012

Projev premiéra Petra Nečase na společném zasedání vlád České a Slovenské republiky, 29. října 2012

Vážený pane předsedo vlády,
Vážené paní ministryně a vážení páni ministři,

je mi skutečně potěšením a ctí přivítat naše slovenské přátele na historicky prvních mezivládních konzultacích mezi vládou České republiky a Slovenské republiky. Jsem velice rád, že se nám podařilo uskutečnit tento formát, a že se tento formát stane tradičním i v následujících obdobích. Jsem přesvědčen, že naše země toho mají tolik společného neustále a máme si tolik co říci, že tento formát považuji za velmi užitečný.

Jsem velice rád, že Vás mohu přivítat v Uherském Hradišti, protože je to město, které za prvé svou polohou má ke Slovensku velmi blízko, ale je to také město, v jehož okolí bylo v 9. a 10. století jedno z velmi pravděpodobných center Velké Moravy, ve které společně český národ i slovenský národ máme počátky naší kultury, ale i naší státnosti, jazyka, náboženství a víry. I tento region je velice dobrým důkazem vzájemné vzájemnosti, která sahá více než 150 let. My jsme měli možnost společně v létě vystoupit na Velkou Javořinu v Bílých Karpatech, kde probíhaly tradiční oslavy bratrství a vzájemnosti mezi Čechy a Slováky. Myslím si, že tato stopadesátiletá tradice je velice dobrým důkazem kvalitních a dobrých vztahů mezi našimi národy a že podobně i formát mezivládních konzultací se stane součástí dobrých tradic ve vztazích mezi našimi zeměmi. Naše země mají společně určitě co diskutovat, máme celou řadu společných přístupů.

Já bych chtěl připomenout, že jsme oslavili 94. výročí založení společného státu Čechů a Slováků a zanedlouho si také připomeneme 20. výročí pokojného, mírového a také sousedského rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na dva samostatné státy. Posledních dvacet let bylo, myslím si, docela dobrým důkazem toho, že tehdejší rozhodnutí politických reprezentací bylo správné, že bylo dobře provedené a vztahy na úrovni nejen mezistátní, ale i vztahy na úrovni našich obcí a měst, krajů a regionů různých občanských sdružení, ale i občanů mezi sebou jsou vynikající a jsou důkazem, že v těch posledních dvaceti letech ta vzájemnost nezeslábla tím, že žijeme ve dvou samostatných státech, ale naopak v mnoha ohledech byla posílena. Pro nás je to skutečně důkazem výjimečnosti slovensko - českých vztahů v těch zahraničních relacích a já jsem velice rád, že pravidelná setkání prezidentů, předsedů vlád, ministrů, šéfů Parlamentu může být doplněna i tímto novým formátem mezivládních konzultací.

Toto jednání má nejen svůj symbolický rozměr, ale i praktická náplň spočívající v bilaterálních jednáních jednotlivých rezortních ministrů. Já jsem přesvědčen, že i ta budoucnost našich zemí, jejíž základ je ve společném zakotvení v euroatlantických strukturách. Obě dvě země jsou naše jsou členy Severoatlantické aliance, obě dvě naše země vstoupily do Evropské unie a i celá řada našich názorů na politiku uvnitř Evropské unie nebo Severoatlantické aliance se velmi podobá.

Chceme být obě dvě naše země součástí efektivně fungující a v globálním kontextu konkurenceschopné Evropské unie a já jsem také přesvědčen, že k tomuto trendu mají obě dvě naše země co nabídnout.

Jsou tady i aktuální otázky, které se týkají vzájemné spolupráce v oblasti energetiky a energetické bezpečnosti, což je strategický zájem obou zemí. Je tady obrovský prostor pro další diskuze v oblasti dopravní infrastruktury, kde opět obě dvě naše země ležící ve středu Evropy mohou v tomto naleznout obrovské množství přirozených průsečíků zájmu.

Chci také připomenout, že Slovensko je dnes naším druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem, kde i ta vzájemná ekonomická provázanost v rámci i některých technologických cyklů nadnárodních společností je tady velmi silná. Máme, jak jsem již řekl toho mnoho společného, určitě i další rozvoj spolupráce, která poběží nejen na bilaterální úrovni, ale i v rámci Visegrádské skupiny nebo v rámci Evropské unie, tak tento prostor bude určitě bohatě využíván.

Já jsem také velice rád, že budeme rozvíjet i hospodářský potenciál společného příhraničí mezi Českou republikou a Slovenskou republikou celou řadou společných projektů orientovaný na rozvoj turistického ruchu.

Chci jenom připomenout, že dnes příslušní rezortní ministři podepíší dohodu, která umožní další využívání Baťova kanálu při společné hranici a vlastně celá ta oblast dolního Pomoraví, kde máme společné zájmy nejen z hlediska ekonomického rozvoje a turistického ruchu například z hlediska ochrany proti povodním a kdo si vzpomene na velké povodně na Moravě, tak postihují obě dvě země stejným způsobem a je tady určitě i obrovský prostor pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

V neposlední řadě bychom pak byli rádi, kdyby se opět zvyšovalo vzájemné povědomí o kultuře a jazyku, ale i o historii druhého národa a tím se posilovala česko-slovenská vzájemnost, porozumění, ale i solidarita.

Seznam témat, která budeme společně projednávat a která budou projednávat naši rezortní ministři, je poměrně bohatý a já bych chtěl skutečně zdůraznit, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou skutečně vztahy mezi našimi národy, že to nejsou pouze vztahy na státní úrovni, ale vztahy na komunální úrovni, regionální úrovni, občanských sdružení i mezi občany jako takovými.

Vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně a páni ministři, ještě jednou vítejte v Uherském Hradišti, vítejte v České republice a jsme velice rádi, že se uskutečňuje tento formát mezivládních konzultací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter