Aktuality Etické komise České republiky

19. 1. 2017 17:04

Avízo: Etická komise předá dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý dne 24. ledna 2017 od 13:00 hodin se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskuteční další slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“).

Pamětní dekrety a odznaky z rukou Mgr. Jiřího Kauckého, předsedy Etické komise, převezme osobně Jindřich Hanzlíček, František Bím, Ivo Fiedler, Bohuslav Hubálek, Karel Žižka. Za účastníky odboje a odporu proti komunismu oceněné in memoriam, Karla Pokorného a Františka Matějku, převezmou pamětní listinu a odznak jejich rodinní příslušníci.

Slavnostního předávání se dále zúčastní představitelé Ministerstva obrany ČR, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek, Ústavu pamäti národa, Konfederace politických vězňů a další čestní hosté.
 

Medailonky oceněných:

Jindřich Hanzlíček (nar. 1936) - převezme ocenění za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje vyjádřené aktivním vystupováním na demonstraci proti peněžní reformě konané v Plzni dne 1. 6.1953 a psaním protikomunistických hesel od prosince 1954 do poloviny srpna 1955 v místě jeho tehdejšího zaměstnání na pile v Plzni – Doubravce, čímž naplnil § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

František Bím (nar. 1925) - převezme ocenění za  své dlouhodobé protikomunisticky zaměřené postoje, které konsistentně zastával  již od doby výkonu trestu nastoupeného dne 18. 1. 1950 a na nichž setrval v době po podmínečném propuštění v roce 1964 a za jeho aktivní zapojení od 70. let 20. století do činnosti Sdružení bývalých politických vězňů ve Švýcarsku a časopisu Mukl, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. ve spojení s § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb.

Ivo Fiedler (nar. 1928) - převezme ocenění za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo Zdeňka Slavíka, a to převážně ve druhé polovině roku 1949, čímž naplnil § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. Členové této skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali shromažďováním informací, přípravou plánů pro případ protikomunistického převratu, rozšiřováním letáků a získáváním dalších osob pro protikomunistickou činnost.

Bohuslav Hubálek (nar. 1933) – převezme ocenění za to, že se po svém odchodu do západního Berlína v roce 1952 vrátil zpět do Československa, kde plnil úkoly Václava Kučery, jenž byl napojen na zahraniční zpravodajskou službu demokratického státu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb. (proces „Hubálek a spol.“); ve smyslu ust. § 5 zákona č. 262/2011 Sb. se Bohuslavu Hubálkovi přiznává postavení válečného veterána.

Karel Žižka (nar. 1950) - převezme ocenění za aktivní působení ve skupině novojičínských studentů, kteří naplánovali a vykonali odbojové akce v období od podzimu 1968 do ledna 1970, jako například rozbití oken příslušníkovi StB, rozbití vývěsního štítu SČSP, šíření letáku k výročí upálení Jana Palacha, a dále za aktivní šíření časopisu Svědectví a knih Pavla Tigrida, čímž naplnil formy odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 3 a dle ust. §3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011Sb.

Karel Pokorný (nar. 1926, zemř. 2015) – byl oceněn za poskytnutí pomoci a podpory v květnu 1950 Ladislavu Liptákovi s vědomím, že tento na území Československa jakožto agent britské zpravodajské služby vyvíjí ve prospěch této služby zpravodajskou činnost protikomunistického charakteru a skrývá se před bezpečnostními orgány, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. (proces „Karlík Jan a spol.“); žádost podala manželka, paní Věra Pokorná.

František Matějka (nar. 1928, zemř. 2013) – byl oceněn za poskytnutí pomoci a podpory v roce 1948 Janu Karlíkovi s vědomím, že tento na území Československa vyvíjí činnost protikomunistického charakteru a skrývá se před bezpečnostními orgány, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. (proces „Karlík a spol.“); žádost podala manželka, paní Františka Matějková.

Rozšířené medailónky najdete na: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=983


Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
Etická komise byla zřízena zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, především z toho důvodu, aby plnila roli odvolacího orgánu proti rozhodnutím Ministerstva obrany o zamítnutí žádostí o udělení statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu, zejména v těch případech, kdy se z hlediska věcného posouzení jedná o případy hraniční a komplikované.

Etická komise má 9 členů. Členy Etické komise jsou významné osobnosti společenského a politického života, z nichž se mnohé samy postavily proti komunistickému režimu v Československu, tj. prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., Ludmila Rakušanová, Mgr. Miloš Rejchrt, doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. a dále osobnosti, které se svou činností zasadily o přijetí zákona č. 262/2011 Sb. nebo se dlouhodobě problematikou totalitních režimů a historií obecně zabývají, tj. MVDr. Jiří Liška, JUDr. Jan Kudrna Ph.D., PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., místopředseda Etické komise, a Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise.

Více informací: http://www.etickakomisecr.cz/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter