13. 6. 2017 10:31

Avízo: Vláda se seznámí se situací národnostních menšin v ČR

Zprávu za rok 2016 a další čtyři dokumenty předloží na jednání vlády ve středu 14. června ministr Jan Chvojka.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016
Materiál zaznamenává nejdůležitější události v této oblasti v minulém roce, např. monitorovací proces dokumentů Rady Evropy (Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, Evropské charty regionálních či menšinových jazyků). Zabývá se intenzivním jednáním o novém pořadu pro národnostní menšiny a o nich ve vysílání veřejnoprávní České televize. Vysílání probíhá od února 2017 z ostravského studia ČT. Zpráva také zaznamenává posuny v řešení problematiky neutěšeného stavu německých hrobů na českých hřbitovech.

Ministr Chvojka vládě dále předloží:

- Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2017
- Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016
- Výroční zprávu Rady vlády pro rovnost žen a mužů za rok 2016
- Výroční zprávu o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2016

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie