8. 12. 2017 15:30

Diskuse u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv

S nadcházejícím Mezinárodním dnem lidských práv uspořádala Sekce lidských práv Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v pátek 8. prosince setkání zástupců ministerstev a neziskového sektoru. Představily na něm doporučení a opatření Univerzálního periodického přezkumu OSN.

Zástupci Sekce lidských práv Úřadu vlády a Ministerstva zahraničí uspořádali toto setkání, aby posoudili udělená doporučení a zhodnotili způsob jejich naplňování.

Podle náměstkyně pro řízení Sekce lidských práv Martiny Štěpánkové je okruh doporučení velmi široký. „Dotýká se jak boje proti rasismu a xenofobii, tak romské integrace, inkluzivního vzdělávání, práv dítěte i cizinců, práv osob se zdravotním postižením i národních lidskoprávních institucí,“ řekla Štěpánková.

Účastníci setkání dlouze diskutovali o každém z doporučení a zajímali se také o to, jak se k jednotlivým doporučením postaví nová vláda. Velký důraz byl kladen na dodržování určitých hodnot ve společnosti. Zástupci neziskového sektoru se ztotožnili s nutností sjednotit systém péče o děti, stejně tak jako s legislativním stanovením věkové hranice tří let pro umisťování dětí do dětských domovů.

Zazněla i kritika nedostatečného přístupu cizinců k veřejnému zdravotnímu pojištění.

Univerzální periodický přezkum představuje mechanismus přezkumu ochrany lidských práv v Radě OSN pro lidská práva. Státy vzájemně hodnotí svou lidskoprávní situaci a udílejí si doporučení navzájem.
Stát výsledná doporučení přijme, případně je vezme na vědomí. Měla by je projednat příští vláda a do března 2018 představit na plénu Rady OSN.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie