28. 2. 2017 12:17

Jan Chvojka: Moderní technologie musí usnadňovat komunikaci se státní správou

Pod patronací ministra Jana Chvojky a pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky se uskutečnila v úterý 28. února 2017 v Lichtenštejnském paláci v Praze konference "Moderní technologie ve službách státu a občanů".

O možnostech, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, ministr hovořil se zástupci členských společností Energeticko-technického inovačního klastru.

Min. Chvojka zahájil odbornou konferenci Moderní technologie ve službách státu a občanů
„Zdůraznil jsem přítomným zástupcům inovativních společností, že jejich technologie nejenže zefektivňují výrobní procesy, ale také zlepšují životní standard občanů a usnadňují jejich každodenní život,“ podotkl ministr Jan Chvojka. Moderní technologie nejsou podle ministra Jana Chvojky jen součástí každodenního života lidí, měly by přispívat také k zajištění bezpečnosti, usnadňovat přístup ke vzdělání a pomáhat k uplatnitelnosti na pracovním trhu.

„Výzvu pro dodavatele inovativní techniky vidím také i v možnosti stále snadnější a efektivnější komunikace se státní správou a samosprávou, včetně zajištění snadného přístupu k informacím či ochrany osobních údajů. Jsem rád, že v tomto ohledu jsem dnes našel se zástupci Energeticko-technického inovačního klastru společnou řeč,“ sdělil Jan Chvojka.

Účastníci konference, které se osobně zúčastnil i premiér Bohuslav Sobotka, se věnovali problematice digitálního vzdělávání, bezpečného domova či moderním aplikacím v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Společným jmenovatelem jednotlivých témat byla nezbytnost široké dostupnosti moderních technologií a zajištění rovných příležitostí pro každého občana tohoto státu chytrá řešení využívat pro zlepšení svých životních podmínek. 
Premiér Sobotka vystoupil na odborné konferenci Moderní technologie ve službách státu a občanů

Setkání navíc znovu potvrdilo význam klastrů pro řízení změn na základě konsenzu a spolupráce v prostředí důvěry.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie