Aktuality

3. 3. 2017 10:35

Konference (o)Slaďte si pracovní a rodinný život se věnovala sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry

V pátek 3. března 2017 uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů odbornou konferenci „(o)Slaďte si pracovní a rodinný život: Sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry“.


Norská velvyslankyně v ČR Siri Ellen Sletner zahájila konferenci ke slaďování pracovního a rodinněho života

Konference se uskutečnila v rámci Projektu „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ podpořeného grantem z Norska. I proto akci svým projevem zahájila norská velvyslankyně v ČR Siri Ellen Sletner.

První blok se věnoval nejnovějším nástrojům veřejné sféry. V této části byla představena Metodika zabývající se praktickými a právními možnostmi slaďování pracovního a soukromého života. Martina Štěpánková Štýbrová představila novinky ve slaďovaní z pohledu legislativních i nelegislativních novinek MPSV a Zuzana Ondrůjová nastínila problematiku, s kterou se ohledně slaďování potýká kancelář Veřejné ochránkyně práv.

Účastníci konference (o)Slaďte si pracovní a rodinný život: Sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry

Druhý blok byl věnován představení jednotlivých slaďovacích nástrojů lokálních zaměstnavatelů. Jako první vystoupil zástupce Královéhradeckého kraje a představil slaďovací nástroje krajského úřadu. Především se zaměřil na práci z domu a přednesl pozitiva a negativa, s kterými se při zavádění střetávali. Následně představili slaďovací nástroje ve svých organizacích Ivana Hlochová ze stavební společnosti Průmstav a Zdenka Uhlířová z Ministerstva financí.

V odpolední části konference proběhly paralelní semináře. Každý z nich se věnoval specifickým slaďovacím nástrojům. Cílem seminářů bylo prohloubit diskuzi o jednotlivých nástrojích a problematiku s jejich zaváděním.  Nejvíce skloňovanými se staly především flexibilním formy práce a zaměstnanecké benefity.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie