4. 5. 2017 15:50

Legislativní rada vlády přerušila projednávání exekučního řádu

Ve čtvrtek 4. května 2017 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu dva body:

Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony
Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkládaný návrh je reakcí na legislativní podněty, které Ministerstvo spravedlnosti obdrželo, a vychází rovněž z vyhodnocení aplikační praxe.
LRV projednávání zákona přerušila.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní
Návrh zákona do českého právního řádu transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU (o správní spolupráci v oblasti daní), pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (dále jen „Směrnice DAC 5“). Transpoziční lhůta uplyne 31. prosince 2017.
Účelem Směrnice DAC 5 je umožnit správci daně pro účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní přístup k vybraným údajům získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz. Tato problematika je v České republice upravena zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Návrh předložilo Ministerstvo financí.
LRV projednávání zákona odložila.
 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie