18. 9. 2017 13:30

Památník Hodonín u Kunštátu bude spravovat Muzeum romské kultury

Vláda dnes schválila záměr převedení hospodaření s areálem Památníku Hodonín u Kunštátu z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na Muzeum romské kultury.

Muzeum romské kultury by mělo památník spravovat od začátku příštího roku. Plníme tak další opatření ze Strategie romské integrace do roku 2020,“ uvedl ministr pro lidská práva Jan Chvojka.

Převod památníku zajistí Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Ministerstvo školství změní zřizovací listinu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského tak, aby s účinností od 1. ledna 2018 dále nezajišťovalo úkoly spojené s vybudováním a provozem Památníku Hodonín u Kunštátu, včetně zabezpečení nezbytných majetkoprávních dispozic.

Ministerstvo kultury změní zřizovací listinu Muzea romské kultury s účinností od 1. ledna 2018 tak, aby jeho posláním byla také péče o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů internovaných v bývalém cikánském táboře v Hodoníně u Kunštátu, včetně péče a úpravy pietního místa.

Takzvaný cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu sloužil jako místo nucené koncentrace moravských Romů. Na začátku srpna 1942 byly do tábora nahnány romské rodiny v počtu značně převyšujícím kapacitu tábora původně stanovenou na 800 osob. Vězni žili v katastrofálních ubytovacích, stravovacích i hygienických podmínkách. Následkem nemocí (především v době tyfové epidemie) a špatných životních podmínek zahynulo přímo v táboře 194 osob. Celkem prošlo táborem přes 1300 osob.
Hromadné transporty byly z hodonínského tábora vypraveny celkem dva. První transport 46 mužů a 29 žen ze 7. prosince 1942 směřoval do koncentračního tábora Osvětim I. Druhý hromadný transport se 749 vězni skončil 21. srpna 1943 v koncentračním táboře Osvětim II -Birkenau.  Pouze část zbylých vězňů se dočkala propuštění, většina byla v zimě 1944 také odvezena do koncentračního tábora v Osvětimi.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie