30. 1. 2017 15:54

Avízo: Protikorupční rada vlády se bude zabývat ochranou oznamovatelů korupce (whistleblowerů)

V úterý 31. ledna 2017 od 9:30 hodin se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskuteční další zasedání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Půjde o první jednání Rady, které bude z titulu jejího předsedy řídit ministr Jan Chvojka.

Jako první bod má Rada na programu návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání neboli ochranou whistleblowerů.

Dále se Rada bude zabývat návrhem opatření k posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti.

Na závěr zasedání členové Rady projednají a schválí Rámcový program činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2017.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie