Aktuality

16. 2. 2017 13:20

Rada pro národnostní menšiny jednala o stavu a údržbě opuštěných německých hrobů v pohraničí a o národnostně menšinovém vysílání ČT

Ve čtvrtek 16. února 2017 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, konalo první letošní jednání Rady vlády pro národnostní menšiny. Šlo o první zasedání této Rady, které z titulu jejího předsedy řídil ministr Jan Chvojka.

Ministr Chvojka na zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny

 

Na úvod zasedání byly na programu informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o financování regionálního školství ve vztahu k polským menšinovým školám. Zástupci polské národnostní menšiny také projednali možnosti vedení přijímacího řízení ve vybraných předmětech v polském jazyce.

 

Dalším bodem byly informace o průběhu řízení dotačních programů zaměřených na národnostní menšiny.  Zástupci Ministerstva kultury a Úřadu vlády ČR informovali o tom, že příjem žádostí byl uzavřen a v současné sobě probíhá vyhodnocování žádostí.  Zástupce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informoval přítomné o tom, že dotační řízení v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy bude dnes vyhlášeno.

Členové Rady obdrželi aktuální informace o národnostně menšinovém vysílání České televize. Ta 3. února 2017 odvysílala nový pořad pro národnostní menšiny a o nich s názvem „Sousedé“. První díl byl věnován řecké a židovské menšině a zvyklostem oslav lunárního nového roku, který je pro národy jihovýchodní Asie jedním z nejdůležitějších milníků.

Na závěr jednání přišla na řadu informace o výjezdním zasedání Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech v ČR. Jednání proběhlo 23. 1. 2017 v Karlovarském kraji, hlavním tématem byl současný stav a budoucnost německých hrobů v pohraničí.  Členové Rady byli informováni o přípravě metodiky pro obce, která by měla nastavit a popsat kroky obce, na jejíž území se vyskytují opuštěné německé hroby. Metodika je v současné době připravována pracovní skupinou.

V bodě různé se zástupci německé menšiny informovali o možnostech výuky němčiny jako prvního cizího jazyka na školách, a to v souvislosti s plněním požadavků plynoucích z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Česko-německou deklarací o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter