31. 5. 2017 17:55

Vláda věnuje problematice práv znevýhodněných skupin obyvatel náležitou pozornost

V zastoupení ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu dnes zahájil náměstek David Beňák zasedání Ad-hoc výboru odborníků pro záležitosti Romů (CAHROM). Zasedání ve dnech 31. května až 3. června v Praze je součástí programu českého předsednictví Rady Evropy.

Jednání skupiny evropských expertů pro záležitosti Romů CAHROM 2017 v Praze začalo

V úvodním projevu řekl David Beňák, že za uplynulé tři roky se české vládě podařilo prosadit celou řadu opatření pro zlepšení postavení Romů ve společnosti. „Naprosto klíčové opatření je prosazení rovné šance dětí na vzdělání. Přístup ke vzdělání pro romské děti už dnes není pouhou vizí, ale realitou, na kterou si společnost začíná zvykat“, zdůraznil.

Společně s ním setkání pozdravil také Valeriu Nicolae, zvláštní zástupce generálního tajemníka Rady Evropy pro romské záležitosti.

První jednací den se zaměřil na romskou menšinu v České republice a na představení Strategie romské integrace do roku 2020. V této souvislosti náměstek ministra pro lidská práva David Beňák vyzdvihl fakt, že integrace Romů není pouze o socioekonomických ukazatelích. „ Je to také otázka soudržnosti ve společnosti a podpory Romů jako národnostní menšiny,“ řekl.

V závěru prvního jednacího dne se delegáti výboru setkali se zástupci Romů a seznámili se s českými nevládními neziskovými organizacemi věnujícími se záležitostem Romů. Své projekty představily např. organizace Slovo 21, IQ Roma Service, Český západ, RomanoNet (koalice českých romských neziskových organizací) a další.

V dalších dnech se budou projednávat vnitřní záležitosti výboru. Diskutovat se bude také o vzdělávání Romů, jejich zastoupení v pracovních a poradních orgánech, dále také o migraci či přístupu ke spravedlnosti.

V sobotu 3. června se část členů výboru zúčastní mezinárodní Konference o inkluzívním vzdělávání a cestě vpřed pod názvem „What  comes next" a navštíví Muzeum romské kultury.  Účastníci výboru jsou také pozváni na závěrečný gala večera mezinárodního festivalu Khamoro  v pražském klubu SaSaZu.


CAHROM (Ad-hoc Committee of Expert on Roma Issues) při Radě Evropy
Předchůdcem Ad hoc výboru Rady Evropy pro záležitosti Romů (CAHROM) byla iniciativa MS-G-ROM, která byla založena v září 1995 Výborem ministrů z řad odborníků na Romy a kočovníky. Tento výbor byl prvním orgánem Rady Evropy odpovědným za pravidelnou kontrolu situace Romů a kočovníků v Evropě. Setkání v rámci této iniciativy se zabývalo situací Romů, Sintů a kočovníků v jednotlivých členských zemí  EU. Zástupci států v rámci ní diskutovali možnosti zlepšení situace Romů v klíčových oblastech jejich života a vytvářeli doporučení pro národní politiky členských zemí směřující k romské integraci. Relevantním tématem byla rovněž migrace Romů.

Z této iniciativy vzešel v roce 2011 Výbor expertů pro záležitosti Romů (CAHROM), který převzal činnost MS-G-ROM. Funkce Výboru spočívá v pravidelném monitorování situace Romů ve státech Rady Evropy a provádění tematických pracovních skupin, které se zaměřují na konkrétní témata integrace Romů, jako je například inkluzivní vzdělávání, migrace, boj s předsudky a stereotypy, případně anticiganismem.

Ad hoc výbor Rady Evropy pro záležitosti Romů (CAHROM) zasedá pravidelně dvakrát ročně.

Zasedání výboru na území České republiky schválila vláda ČR jako součást Priorit českého předsednictví ve výboru ministrů Rady Evropy. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie