17. 10. 2017 10:05

Česká justice: ČSSD: Chceme hledat cestu ke zjednodušení soudní soustavy

Jak by měla v příštím volebním období vypadat trestní politika státu podle kandidujících politických stran? Česká justice položila kandidujícím stranám a hnutím pět otázek. Elektronizace justice, alternativní tresty, ochrana práv poškozených a jejich odškodnění, jsou priority ČSSD. Ohledně státního zastupitelství chce ČSSD hledat shodu mezi politiky a experty, vyplývá z odpovědi poslance a ministra pro legislativu a lidská práva Jana Chvojky.

Jak vaše strana formuluje  trestní politiku státu pro příští volební období? Jaká má být priorita trestní politiky státu v tomto krátkodobém výhledu?

Zásady trestní politiky státu bych shrnul do šesti nejdůležitějších priorit. Jde zejména o nutnost justici elektronizovat, posílit možnost udělování alternativních trestů, dále je to ochrana práv poškozených a jejich odškodnění. Rozhodně také preferujeme pokračování diskuse ohledně změn v soustavě státního zastupitelství a o změnách v organizaci soudů s apelem na hledání cest k možnému zjednodušení soudní soustavy. Podporujeme také zřízení nejvyšší rady soudnictví.

Jak hodlá vaše strana uvedené reálně uskutečnit? Jaký má vaše strana konkrétní plán pro trestní politiku?

Zločin se nesmí vyplácet. Proto budeme prosazovat, aby byl při ukládání trestů kladen větší důraz na alternativní tresty, zejména tresty peněžité a na lepší resocializaci pachatelů. Větší důraz musí být i na odškodnění obětí trestných činů.

K tomu může napomoci elektronizace justice, od které si slibuji větší efektivitu, rychlost a snížení nákladů. Nesmí to však být na úkor práv osob, které nemají přístup k moderním komunikačním prostředkům. V rámci příštího volebního období je nutné dokončit rekodifikace trestního řádu tak, aby odpovídal aktuální společenské situaci.

Celý rozhovor na: http://www.ceska-justice.cz/2017/10/cssd-chceme-hledat-cestu-ke-zjednoduseni-soudni-soustavy/

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter