6. 6. 2017 8:58

ČRo Plus: Výjimky z registru smluv

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka: Budějovický Budvar, nemocnice, anebo podniky s většinovou státní účastí zřejmě nebudou muset zveřejňovat všechny své smlouvy. Výjimku z registru smluv jim má zajistit poslanecká novela, kterou dnes schválila vláda. Předloha je reakcí na předchozí změnu, kterou podali lidovečtí zákonodárci. Ti chtěli z registru vyjmout kvůli možným ekonomickým ztrátám národní podnik Budvar. Sněmovna se ale místo toho přiklonila k plošné výjimce pro státní podniky a státní krajské a obecní firmy, které mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Senát se ovšem proti dalšímu oklešťování zákona postavil a skupina poslanců napříč politickým spektrem kromě TOP 09 a Starostů pak přišla s předlohou, která má být kompromisem mezi oběma verzemi. A na lince je teď ministr pro lidská práva Jan Chvojka z ČSSD. Dobrý večer.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva /ČSSD/
 --------------------
 Hezký večer.

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 A na druhé je místopředseda mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Martin Plíšek z TOP 09. Dobrý večer i vám.

 Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/
 --------------------
 Přeji pěkný večer vám i posluchačům.

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 Pane ministře, je reálné, že ta změna ještě do voleb projde celým tím legislativním procesem?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva /ČSSD/
 --------------------
 Já jsem toho názoru, že je to takřka stoprocentní, je tam shoda 6 poslaneckých klubů ze 7, to je jedna důležitá věc a potom tam bude navrženo zkrácené jednání. To znamená tak, aby ten návrh prošel v prvním čtení. To znamená, já si myslím, že je to takřka stoprocentní, že tento návrh projde.

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 A znamená to tedy, že ta verze, kterou vám nebo poslancům vrátil Senát, tak ta spadne pod stůl, o té se hlasovat nebude?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva /ČSSD/
 --------------------
 Jsem toho názoru, že ne, protože tato novela, o které se bavíme, která dnes byla přijata vládou a poslána do sněmovny, respektive dostala kladné stanovisko, v podstatě nahrazuje tu původní verzi a tudíž je potřeba se o ní bavit a hlasovat o ní.

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 Pane poslanče Plíšku, vidíte to také tak, že by měla spadnout pod stůl, anebo je podle vás potřeba o ní hlasovat? Protože vy tu novelu, o které dnes rozhodovala vláda, tak jste nepodepsali jako vlastně jediný poslanecký klub ve sněmovně.

Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/
 --------------------
 No tak já hlavně nerozumím tomu, že pár týdnů do ostrého startu provozu registru smluv, to znamená od července, bude platit registr smluv včetně sankcí, tady přichází skupina poslanců s tím, že chce zavést nějaké nové výjimky a že se dokonce dozvídáme, že nebude jako v obvyklých případech hlasováno o zákonu, který se vrátil ze Senátu. Tak já nevím, pan ministr je ministrem i pro legislativu. Kdybychom takto legislativní proces dělali i u jiných zákonů, no tak tady máme tedy velký, velký zmatek. My ten zákon skutečně nepodporujeme, protože nesouhlasíme s výjimkami z registru smluv. Na tom zákoně se pracovalo velmi dlouho. My jsme ho poprvé předložili už v minulém volebním období, byl čas jaksi vychytat všechny problémy a nyní jsme tedy měli jasně hlasovat o vrácení zákonů ze Senátu a většina měla buď rozhodnout o senátní, sněmovní, anebo o žádné verzi, protože my skutečně nepodporujeme žádné výjimky, protože každá ta výjimka s sebou přináší to, že tady budou firmy, subjekty obchodující se státem a nebude se o tom vědět a nebudou ty smlouvy veřejné a to je špatně.

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 K tomu se ještě dostaneme. Pane ministře, není to tedy tak, že to není úplně legislativně čisté, když tady ta jedna norma spadne pod stůl a vlastně se úplně zastaví, jak o tom mluvil teď pan poslanec Plíšek? A druhá věc, není to také špatně načasované? Protože ten ostrý start registru smluv je za chvíli, tak je dobré takto rychle měnit pravidla?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva /ČSSD/
 --------------------
 Ne, tak na to je několik úhlů pohledu a má to několik rovin. Tak zaprvé já si myslím, že nejde o nějakou skupinku poslanců, ale jde o zástupce 6 poslaneckých klubů, což znamená, že je to nějakých 170, skoro 175 poslanců, což je velmi výrazná většina ve sněmovně. Těch 6 poslaneckých klubů nějakým způsobem cítilo, že ten původní zákon, ta původní verze má nějaké limity, že tam jsou nějaká rizika, a proto se těch 6 zástupců 6 poslaneckých klubů rozhodlo, že předloží změnu a ta změna by podle mého názoru měla eliminovat právě to, co se stávalo v těch posledních letech. To znamená, měla by eliminovat ta rizika dalších možných změn tím, že každý bude jednou za měsíc navrhovat různé změny v zákoně o registru smluv, to znamená, podle mě, pokud se podaří tato změna, kterou by mělo podpořit podle mého názoru těch 6 poslaneckých klubů, tak to znamená do budoucna ...

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 No ale není to příliš blízko tomu samotnému startu?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva /ČSSD/
 --------------------
 Není, protože přece i ta původní verze, která nakonec spadne pod stůl, myslím ta původní verze té novely, ta ještě není odhlasována a také se o ní může teoreticky ještě hlasovat za týden. To znamená, už jsme na začátku června, ty zásadní věci mají vyjít v účinnost 1. července, to znamená, máme nějaký měsíc, kdy ty změny ještě jsme schopni schválit. A opakuji, podle mého názoru tam bude eliminace, a to je zásadní věc, toho rizika, že v příštím volebním období přijde nějaká ze stran a řekne tady se něco pokazilo, tady je problém a bude navrhovat další a další změny. To znamená, my tady máme razítko 6 zástupců 6 poslaneckých klubů, který reprezentuje nějakých 180 lidí. Pro mě to je toto výborné řešení.

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 Pane poslanče, není tedy na místě, když se na tom teď poslanci napříč politickým spektrem mimo tedy váš klub dohodnou a nějakým způsobem ta pravidla už potvrdí a budou daná?

 Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/
 --------------------
 Taky většina se může mýlit. Vůbec není psáno, že v příštím volebním období, kdy budou zvoleni noví poslanci do Poslanecké sněmovny, že nepředloží nějakou novelu zákona o registru smluv. To tady přece nikdo nebude, nebude garantovat. Ale já hlavně říkám, že každá výjimka, a je jedno, jestli je 1, 2 nebo jich je 5, anebo 10, je velkým morálním hazardem pro všechny, kdo musí zveřejňovat ty smlouvy a ...

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 Ale ta rizika, o kterých třeba se mluvilo, jako je třeba ohrožení zdraví pacientů v případě nemocnic, anebo vyzrazení citlivých informací, to nejsou pro vás námitky? To podle vás nehrozilo?

 Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/
 --------------------
 Prakticky nehrozilo, protože i dneska podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím se k těmto informacím dá, dá dostat. A toto jsou skutečně liché, liché argumenty. A prostě se ukázalo, že ti poslanci, kteří nejdříve odhlasovali totální výjimky pro státní podniky, to znamená, umožnily v podstatě miliardové smlouvy, aby byly skryty a nebyly zveřejněny, tak se báli znovu k tomu přihlásit, báli se znovu pro to hlasovat, a proto teď vznikl jakýsi takzvaný kompromis 6 poslaneckých klubů, který podle mého názoru ten zákon ohýbá a jde proti jeho smyslu.

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 Pane ministře, vy jako člověk, který má ve vládě na starost legislativu, jak si vysvětlujete to, že ten zákon vlastně řeší to celé volební období, nějakým způsobem se schválí a pak se zase udělují výjimky? To tedy poslanci nevědí, o čem hlasují, nebo nečtou ty zákony, nebo v čem je problém?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva /ČSSD/
 --------------------
 Já jsem toho názoru, že poslanci vědí nebo by měli vědět, o čem hlasují, nicméně byli v určitém období projednávání /výpadek signálu/ velmi výrazným tlakem mediálním, pod tlakem rekonstrukce státu, která ten zákon vlastně tlačila nejvíc ...

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 Ale poslanec se má rozhodovat podle svého svědomí a nejlepšího vědomí.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva /ČSSD/
 --------------------
 Já s váma souhlasím, já jsem vždycky tak hlasoval. Ale já opakuji, teď se konečně ukázalo, proč stále dochází k nějakým změnám. Protože ten poslanec vnitřně věděl, že možná někdy hlasuje pro něco, v čem jsou určitá rizika, a pak se za měsíc navrhla nějaká změna, která vlastně to, co bylo, úplně eliminovalo. To znamená, pro mě je zásadní, že tady 6 stran ze 7, to znamená velmi výrazná většina, došla k nějakému kompromisu a do určité míry eliminuje to riziko, že se v příštím volebním období bude zákon zase měnit. Samozřejmě jak říkal pan advokát Plíšek, nic vám nezaručí, že nějaký poslanec nenavrhne nějakou změnu.

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 Zaručit to nelze.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva /ČSSD/
 --------------------
 Ale 6 stran ze 7, které jsou zastoupené ve sněmovně, tak to je podle mě určitý výrazný, výrazný pohled na to, že ten zákon by se měnit neměl.

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 Pane poslanče Plíšku, ta většina je tady zřejmá. Vy tedy, jaké máte možnosti teď ve sněmovně, když s tím zákonem nesouhlasíte? Jaký bude váš další postup?

 Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/
 --------------------
 No tak my vystoupíme proti, proti této změně. Nechceme měnit pravidla při rozjezdu toho ostrého provozu. To skutečně ani se nestihne ta ..., i když se to prohlasuje v prvním čtení, tak nebude to účinné od 1. 7. To, že 1. 7. to bude padat na ty subjekty, jak předpokládá zákon, od určité doby, pokud to zase prohlasuje většina, ale také ještě nevíme, co řekne Senát, protože tady pořád nevím, jestli předkladatelé vůbec mají nějak jasno, co řekne k tomu Senát, protože i ta kompromisní, takzvaná kompromisní varianta jde nad rámec toho, na čem se shodl, na čem se shodl Senát. Takhle se prostě legislativa nedělá, těsně před volbami, těsně před ostrým startem registru smluv do toho tímto způsobem zasahovat. To je velmi neodpovědný přístup od těch navrhovatelů.

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
Říká místopředseda mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Martin Plíšek z TOP 09. Děkujeme za rozhovor, na slyšenou.

 Martin PLÍŠEK, místopředseda mandátového a imunitního výboru PS /TOP 09/
 --------------------
 Na slyšenou, pěkný večer.

 Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka
 --------------------
 Naším hostem byl také ministr pro lidská práva Jan Chvojka z ČSSD. Díky i vám, na shledanou.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva /ČSSD/
 --------------------
 Děkuji za pozvání, na slyšenou.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter