5. 12. 2016 16:41

ČT 24 (Interview ČT24): Rozhovor s Janem Chvojkou

Sněmovna je zahlcená schvalováním zákona a opozice si stěžuje, že na její návrhy není čas. Jaká je kvalita navrhovaných pravidel, kterými by se měla česká společnost řídit? Čím se budou muset řídit politice po schválení novely zákona o střetu zájmů? Jak tento zákon zahýbal koalicí? Jak se ČSSD pokusí odrazit od výsledků v posledních volbách? I o tom budu mluvit s ministrem pro lidská práva a legislativu Janem Chvojkou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste se stal novým ministrem. Víte, proč odešel váš předchůdce?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, on to řekl pan premiér Sobotka. On chtěl dodat tomu vládnímu týmu určitou novou dynamiku a určitě i nový směr. A pan Dienstbier byl jeden z těch dvou, které pan premiér zhodnotil, že by bylo dobré, aby odešli.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono nebylo úplně tajemstvím, že ztrácel důvěru i uvnitř sociální demokracie. Konec konců europoslanec Poche mluvil i o nedůvěře u veřejnosti. Je tohle měřítku, podle kterého se jaksi sociální demokracii vybírají ministři, počítáte s tím?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, já se nechci bavit úplně o Jiřím Dienstbierovi, ale je pravda, že on té straně měl a má pověst určitého solitéra, člověka, který se snaží občas razit svůj názor bez ohledu na to, jaký názor má vedení strany nebo poslanecký klub. V určitých případech je to dobrá vlastnost, ale pro politiku to je leckdy vlastnost špatná, ale nemyslím si, že to bylo jenom o tom, že odešel jenom proto, že není úplně týmový hráč, ale jak jsem říkal, pan premiér chtěl určité změny a určitou novou dynamikuý do vládního týmu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan premiér kvůli tomu napsal dopis spolustraníkům. Co on sám, jak moc je dynamický, podle vás?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Myslím si, že pan premiér je dynamický. A myslím si, že od krajských voleb na té dynamice přidal. Já teďka vidím, že prošel určitou proměnou, že je více rázný a víc se soustředí na určitá témata. To znamená, dynamický je, i když samozřejmě někdo může říct, že není. Dle mého názoru je.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte si, že by na dalším sjezdu měl mít protikandidáta? Protože není totiž tajemstvím, že čelí nějaké vnitřní opozici a kritice i uvnitř sociální demokracie.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak samozřejmě pro demokracii je vždycky dobré, když se vybírá z více kandidátů. Na druhou stranu, já si myslím, že i kdyby se nějaký objevil, že vyhraje pan předseda Sobotka, protože on je zároveň premiér a nemyslím si, že by bylo úplně šťastné, abysme do voleb, které se blíží šli na jedné straně s premiérem a na druhé straně s předsedou strany a byly by to rozdílné osoby. To znamená, já jsem toho názoru, že se obsazení na postu předsedy strany nezmění.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
O tom tady hovořila také náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která říkala, že výměna předsedy by mohla ohrozit i fungování celé vlády. Myslíte si to také?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, já si myslím, že by to bylo nešťastné. Prostě předseda strany by měl být zároveň premiérem. Pak se můžou objevovat různé rozdílné názory u toho předsedy strany a u toho premiéra, který je zodpovědný za vládnutí země. Ten předseda strany by některé věci mohl vidět jinak, takže si myslím, že by to mohl být problém, určitě.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
V jaké etapě se tedy, podle vás, sociální demokracie teď nachází?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že je to etapa, kdy se snažíme o to, abysme v příštím roce vyhráli volby.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to chcete udělat? Ministr Mládek mluví o sběru tradičních voličů. Paní Arnoštová, o které jsem hovořila, mluvila o tom, že je potřeba akcentovat témata jako je školství, zdravotnictví. To jsou ale přitom resorty, které ČSSD ovládá, přesto se to tedy příliš možná nedaří prodávat. Nebo co si o tom myslíte vy?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Já, pokud můžu mluvit o tom svém resortu. Ono to s tím souvisí. Já jsem toho názoru, že voliči a občané nabyli dojmů, že ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu řeší jenom úzký segment lidí a řeší úzké skupiny lidí a nemyslí na tu většinu. To znamená, já říkám, že to ministerstvo pro lidská práva je jako auto, které jede na čtyřech kolech samozřejmě, to znamená to jedno kolo je legislativa, druhé kolo lidská práva, třetí kolo menšiny a čtvrté kolo rovné příležitosti a lidé, a teď neříkám, jestli oprávněně nebo neoprávněně, možná to bylo špatnou medializací, nabyli dojmů, že řešíme jenom menšiny a rovné příležitosti. To znamená já bych se chtěl zaměřit i více na to, abysme se věnovali i některým jiným věcem.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A dokážete ty věci pojmenovat, protože není to i přirozené, že prostě některé problémové oblasti se zkrátka a dobře jaksi lépe komunikují a nebo je také nutné se na ně více zaměřit.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Je to přirozené, nicméně těch problémových oblastí je víc. V České republice je spousta nespravedlností. Například to potkává osoby se zdravotním postižením. Seniory. Určitě je nespravedlivé, když žena, která měla dvě, tři, čtyři děti bere menší důchod než žena, která měla jedno nebo žádné dítě. Protože ta žena, která těch dětí měla víc, dala určitý vklad do společnosti. Ty děti jsou budoucí daňoví poplatníci, takže to je jedna z nespravedlností, které bych chtěl taky řešit. Máme tady spoustu nespravedlností například v oblasti odměňování, pan premiér to začal řešit teďka určitým vyjednáváním s obchodními řetězci. To znamená těch věcí, které my musíme řešit jako sociální demokracie je víc, než jsme řešili. Nebo než bylo vidět, že řešíme.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. Když se ještě vrátíme k tomu, co se může nebo nemůže dít v sociální demokracii, včera se dokonce začala objevovat vyjádření bývalého šéfa sociální demokracie Jiřího Paroubka, který říká, někteří členové současní mi nabízejí podporu a chtějí, abych se vrátil Liberecký kraj, Praha západ. Dnes to Praha jako taková odmítla, aby se do sociální demokracie vracel. Co vy?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Jaký mám na to názor? Já si myslím, že osoba Jiřího Paroubka je minulostí. On v určité době byl úspěšným premiérem a úspěšným předsedou strany, ale myslím si, že není zapotřebí, aby se vracel a že nějaké masové volání našich členů po návratu Jiřího Paroubka nehrozí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak složitým politickým konkurentem je pro vás hnutí ANO? Předseda sociální demokracie ho označil za marketingové hnutí, které není rovnocennou stranou. S tím souhlasíte?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, samozřejmě je to soupeř. Byť jsme s touto stranou v koalici, ale je to jiná strana než jsme my, takže každá strana je soupeřem. Hnutí ANO je samozřejmě soupeřem největším. My se za ten poslední rok, či dva objevujeme v průzkumech, ANO na prvním místě, my na druhém. Leckde jsme s menším odstupem, leckdy s větším. Já si myslím, že není nic ztraceno. A že dobrou politikou, která může teďka ten rok ČSSD dělat, můžeme vyhrát.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přes to všechno dusno, dovolím si to tak nazvat, které panuje v koalici, je nutné, aby tahle vláda podle vás dovládla do konce volebního období?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že ta vláda je dobrá i přesto, že dochází k určitým nedůrazum ale je potřeba říci, že k těm dochází v každé koaliční vládě bez ohledu na to, jestli je pravicová, levicová či středopravá, či středolevá. Prostě pokaždé, když je vláda koaliční a to v České republice většinou jinak není, či jinak nebylo, tak samozřejmě speciálně, když se blíží volby, tak dochází k určitým názorovým rozporům a hádkám, ale toho se nezbavíme. Toho se nezbavíme. To je přirozené.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže udržet za každou cenu.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, já si myslím, že i přesto, že se občas hádáme, tak ta vláda funguje, že svůj program plní a to je důležité.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nervozita minimálně teď panovala kvůli schvalování novely zákona o střetu zájmů. Vy jste tím, kdo přišel s těmi významnými změnami. Co bylo tou zásadní motivací?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, tak zásadní motivace byla taková, tento rok bylo desáté výročí vlastně od schválení toho původního zákona o střetu zájmu. Za těch deset let se stala spousta věcí. Ten zákon už byl v některých aspektech nemoderní. My jsme tady zažili různé ministry, například pana Hřebíčka, Bártu, Jakubského, kteří byli ve střetu zájmů každou druhou vládu se řešilo to, jestli nějaký bod, který se projednává, u těchto ministrů není střetem zájmů a já si myslím, že pro vládu je dobře, když ten střet zájmů u některého z těch členů, který se v tom střetu zájmu může být, je minimální. To znamená, já si myslím, že je to věc, která je v západních zemích standardní, řeší se to zákonnou úpravou, někdy třeba jenom nějakým morálním kodexem, ale je to věc, která je naprosto přirozená.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy mluvíte o výročí. Je tady samozřejmě také vstup Andreje Babiše do vysoké politiky. Dovedete říci otevřeně, že to mělo, hrálo to roli?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, samozřejmě asi určité zkušenosti s tímto člověk hrály roli. Nicméně, já opakuji, mě to trošku mrzí od novinářů ať už televizních či v novinách, že tomu dali to přízvisko Lex Babiš. Nebo že se dali nachytat panem Babišem, který to začal říkat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já ho záměrně nepoužívám, ale samozřejmě je asi přirozené, když takovýto člověk vstoupí do politiky, tak možná i to může být tím vodítkem proč ten zákon jaksi upravit. A nemusí to být Andrej Babiš. Může to být kdokoliv jiný.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Jak jsem říkal, já jsem nebyl jediný, který tam dával nějaké návrhy. Těch lidí bylo více. Určitě pan ministr financí byl jeden z těch lidí, kteří přispěli k tomu, že by se ty věci měly upravit, ale těch osob bylo více a měly zejména ten princip, teďka bez ohledu na osobu, jestli to je Andrej, Josef, Franta prostě já si myslím, že tato úprava je správná, že je to běžné v každé civilizované zemi a nemám s tím žádný problém a myslím si, že ani pokud hnutí ANO dá střet zájmů k Ústavnímu soudu, že by jim vyhověl.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
My se podíváme na tu překážku vlastnictví firmy ministra aspoň částečného podílu. Jak si myslíte, že to bude v praxi fungovat? Bude se dít to, že budou ministři přepisovat majetek na své blízké, příbuzné?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, ministr s tím musí naložit podle zákona. My jsme do střetu zájmu byť některý říkali, napište tam ještě, že to nesmí převést na manželku, ale musí to dát někam nebo, že to nesmí převést na děti, ale musí to dát někam. My jsme zhodnotili, že to už by byl možná výrazný zásah do jeho ústavních práv. Něco mu zakazovat, ale ještě mu zakázat to, jak s tím majetkem má naložit. To znamená on s tím musí naložit podle právního řádu. To znamená má možnosti různé. Je svěřenecký fond, převod na nějakou osobu, nemusí to být osoba blízká, ale nikdo jiný. On si s tím určitě poradí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď mi řekněte, týká se to také vlastnictví médií, debata se strhla kolem toho, co s internetovými médii. Proč to vypadá tak, že by se těchto nemělo dotknout?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
To vysvětlení je jednoduché. Vlastně ten pozměňovací návrh obsahuje zákaz pro členy vlády a i pro další ostatní subjekty vydávání periodického tisku a provozování rozhlasového nebo televizního vysílání. A to provozování televizního či rozhlasového vysílání a vydávání periodického tisku, má svoji jasnou zákonnou definici v mediálních zákonech. To znamená, že my máme definici, co je například vydávání novin nebo vysílání televize. Není nikdy v žádném zákoně definováno, co je to internetové zpravodajství, snaží se o to i v jiných zemích. Vím, že ministerstvo kultury na tom pracuje několik let a tu definici zatím nenašli. Tudíž v tom střetu zájmů nešlo definovat nějak zákaz internetového vysílání, když ta definice nikde není.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, musel by se změnit i mediální zákon.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Přesně tak a jak říkám, definice internetového zpravodajství nebo vysílání není a teďka je otázka, co to vůbec je. Říkám, bádají na tom na ministerstvu kultury už dlouho a zatím na nic nepřišli.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A myslíte si, že se něčeho doberou nebo to vypadá tak, že to zůstane v takovém vzduchoprázdnu?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Ale ona to není jenom otázka České republiky. Oni to řeší i jinde ve světě a také na to nepřišli. Takže ta otázka není úplně jednoduchá. Co je to internetové vysílání, youtube nebo iDnes nějaký server, není to tak jednoduché, jako definice k vydávání periodického tisku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Také se polemizuje o ústavnosti té novely. Ústavní soud o ničem takovém ještě nerozhodoval. Ústava říká, že zákon může stanovit za jakých okolností může být jaksi politik členem vlády. Vy vidíte, kde by ten zákon mohl případně narazit?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že nenarazí. Jak bych si myslel, že je byť v sebemenším aspektu protiústavní, tak bych tento návrh nepodával. To znamená, já věřím, že u Ústavního soudu uspěje. Ono se říká, že se sejdou dva právníci a mají tři nebo čtyři právní názory. Ale já mám posudky od významných právních autorit. Například od pana profesora Gerlocha z Právnické fakulty Karlovy, který říká, že můj pozměňovací návrh je v pořádku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, kdybychom se třeba dotkli těch firem jako takových a zákazů, jaksi dotací. Mohlo by se stát, že by mohli tento zákon jaksi zpochybňovat i lidé, kteří budou spoluvlastníky té firmy? Protože o tom hovořili někteří poslanci, že jim vlastně budou upírána práva a nemohou ovlivnit, jestli jejich spoluvlastník bude ministrem či nikoliv.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, zpochybnit můžete všecko. K Ústavnímu soudu můžete dát každý zákon, pokud pro to najdete dostatečný počet poslanců, senátorů, či například pana prezidenta, ale já si myslím, že to nehrozí, že ta ústavní stížnost nebude, to se může stát, ale mám ten názor, že Ústavní soud toto podrží a že s ním nebude žádný problém.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Legislativa, to je vaše téma, bude to vaše téma. Poslechněme si teď slova předsedy hnutí ANO, který si stěžoval na to, že legislativní rada vlády brání některým návrhům zákonů.

Andrej BABIŠ, vicepremiér, ministr financí a předseda hnutí /ANO/
--------------------
Vím, že jsme neměli ustoupit při nominaci předsedy legislativní rady vlády, která nám občas komplikuje předkládání zákonů a zdržuje. Měnit vládu? 11 měsíců před sněmovními volbami je samozřejmě podle mého názoru nesmysl, ale to je jeho rozhodnutí. My ve vládě jako naši ministři mají hlavní problém s legislativní radou vlády, která samozřejmě je zpolitizovaná a neměla by být zpolitizovaná.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď to vypadá, že Andrej Babiš má vůči vám i osobní výhrady, protože on říkal, že vy byste neměl být ministrem. Čím jste mu komplikoval práci?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Já myslím, že jsem mu nekomplikoval práci vůbec nijak. Možná jsem mu zkomplikoval život tím, že bude muset nejspíš převést média či firmy tak, jak jsme se bavili. Ale já jinak s panem Babišem nemám žádný problém. Ale samozřejmě to jeho první vyjádření, když se to dozvěděl, že jsem možným nástupcem Jiřího Dienstbiera, v Otázkách Václava Moravce bylo signifikantní. On říkal, já vám s panem Chvojkou problém. Pan Moravec se ho zeptal jaký a on říkal, no, to je ten, co předložil ten střet zájmu. Takže, to nebylo posouzení nějaké mojí kvalifikace nebo odbornosti, ale toho, že jsem podal nějaký návrh, který se mu nelíbí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co se týče třeba právě těch návrhů zákonů, se kterými pracuje legislativní rada vlády, v jaké kvalitě přicházejí a děje se tam to, že možná občas narazí a zdržuje se ten proces nebo se to neděje?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, samozřejmě, že tam zákon občas narazí a že se zdržuje jeho projednávání, ale je to jedině dobře. Já naprosto odmítám to, co říkal pan ministr, že legislativní rada vlády je zpolitizovaná, že se řídí politicky. Já jsem dneska byl na své první legislativní radě vlády, byť jsem ji ještě nemohl řídit, tam čekám na pověření vlády. Tam je 30 špičkových odborníků z různých právnických fakult, jsou tam špičkoví advokáti a nikdo je, nebo nikdo je nechce či nějak politicky neovlivňuje. To je naprostý nesmysl. Já říkám, že je politická, že legislativní rada vláda, pardon, je nezávislá, musí být nezávislá a bude nezávislá. To, že občas od nějakého ministra přijde do legislativní rady návrh, který je špatný, tak za to nemůže ta legislativní rada, ale ten ministr, či ministerstvo, které vede.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Někteří advokáti, či právní experti si občas stěžují, že české právní prostředí je zapleveleno spousty předpisů, nových zákonů a tak dále. Je to tak? Uznáváte, že v tomhle není úplně snadné být právníkem v České republice?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, já jsem včera říkal na tiskové konferenci, že jednou mojí vizí je to, aby zde docházelo k přijímání kvalitních zákonů. Určitě je problém, když se schválí zákon, vyjde ve sbírce zákonů a za krátkou chvíli novelizován, protože se tam našli nějaké chyby, když se podívám na toto funkční období, tak je to zejména příklad ministerstva spravedlnosti, kde už do sněmovny přišlo za poslední dva nebo tři roky nějakých šest novel exekučního řádu a to je špatně samozřejmě. Měla by být novela jedna, měla by být řádně prodiskutována, ne aby tam za tři roky přišlo do sněmovny novel šest od stejného předkladatele. A samozřejmě nejde jenom o ministerstvo spravedlnosti. Jsou různá ministerstva, která nekonají tak, jak mají v oblasti legislativy.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Opozice také vyčítá ministrovi spravedlnosti, že chybí zákon o státním zastupitelství. Poslechněme si, jak to vysvětluje.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /ANO/
--------------------
Opravdu cítím v Poslanecké sněmovně velkou nechuť k těm principům, na kterých jsme ho vystavěli a trochu se bojím, že by mohl doznat při projednávání v Poslanecké sněmovně nějaké nepříjemné úhony. A zároveň také jsem si také nemohl nevšimnout toho, že i ze státního zastupitelství zazněl hlas, který říkal, že teď v situaci, kdy došlo k destabilizaci významných policejních složek v podobě té takzvané reorganizace, takže by možná nebylo dobré sahat ještě na státní zastupitelství, byť v dobrém.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď mi řekněte, vy také cítíte nějakou nechuť nejenom ze strany opozice, ale třeba i v koaličních řadách?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, ta nechuť je už dva roky naprosto masivní. Takřka od kohokoliv. Ten zákon se nelíbí některým státním zástupcům, tady říkám některým. Některým se líbí. Nelíbí se soudcům, nelíbí se advokátům, nelíbí se členům Strany právního výboru. Ten zákon se nelíbí takřka nikomu. Jenom se líbí panu ministru spravedlnosti a některým státním zástupcům.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A čím to tedy je? Protože ještě říkáte některým a víme, že třeba na státním zastupitelství panují různé poměry a různé zájmové skupiny, tak můžete to nějak dovysvětlit?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
No, protože si ho a tím se někteří politici neptají, v podstatě ti někteří státní zástupci napsali ten zákon. To znamená líbí se těm státním zástupcům, kteří si ho napsali a co se nejvíc nelíbí na tom návrhu zákona je samozřejmě ten žádný nebo mizivý dohled nad tím, protikorupčním speciálem. To znamená to byly největší výtky a výhrady proti návrhu tohoto zákona má vzniknout protikorupční speciál, což je myšlenka dobrá ale ten speciál nad sebou nebude mít žádný dohled, bude se moci vytahovat věci různě z krajů tak, jak chce. A když je někde moc absolutní, tak je to vždycky špatně. To byla vždycky ta největší výtka a tam pan ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co se s tím dá dělat? Protože pakliže ministr spravedlnosti, to vypadá, že na tom trvá, tak zákon o státním zastupitelství nebude?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Zákon nebude, tím jsem si jistý. A já jsem i toho názoru, že nemusí být. Já si nemyslím, že v České Republice panuje nějaké klima, kdy policisté nemohou zatýkat a státní zástupci nemůžou žalovat. Já si myslím, že už je to úplně jinak. Ona ta myšlenka toho nového zákona o státním zastupitelství přišla někdy před těmi třemi, čtyřmi, pěti roky. Kdy občas to vypadalo to, že politici mají nějaký vliv na vyšetřování, ale ukázalo se i například v roce 2013, kdy došlo k zátahu na úřadu vlády, že ta myšlenka je neprosto lichá. Já si myslím, že policisté konají nezávisle státního zástupce taky, nemají svázané ruce a tudíž není potřeba upravovat zákon o státním zastupitelství. Prostě není pro to důvod. Ten zákon je dobrý a vidíme, že ti, co orgány činné v trestním řízení konají tak, jak mají a nikdo jim ruce nesvazuje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy už jste naznačil, jak chápete myšlenku lidských práv. Co si myslíte o diskriminaci? Vy jste také politikem, který v loňském roce podal stížnost na vysílání soutěže Český slavík kvůli účasti kapely Ortel. Je to tak? Co vás k tomu vedlo? Co bylo tím vaším motivem, co vám vadilo?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, ten motiv byl v podstatě základní. Já jsem člověk, který vyrůstal jeden kilometr od vypálené obce Ležáky. To znamená, já jsem kluk z vesnice Miřetice. Odjakživa, od malička jsem chodil na Ležáky do té vypálené osady. Můj dědeček tam měl i nějakého kamaráda, který potom zahynul při té akci, která se tam stala. Já jsem jaksi nechápal, jak může někdo zpívat ve skupině, která oslavuje Rudolfa Heseho, což byl člověk, který chtěl vyhladit tenkrát ne český, ale československý národ. To znamená mi to jaksi nedávalo logiku, myslím si, že to není správné. Nicméně to neznamená, jak někteří nabyli dojmu, že někomu zakazuji co má poslouchat. Pokud chce někdo poslouchat Ortel, ať si ho poslouchá, ale já jsem toho názoru, že některé texty, zejména té původní skupiny pana Ortela nebyly úplně v pořádku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co si myslíte o tom, co se děje v české společnosti teď, protože zpěvák Radek Banka se ozval, odešel na protest a strhla se vůči němu smršť rasistických urážek. Máte obavy z toho, aby tyhle proudy v České republice nesílily?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, já musím říct, jako se mi nelíbí hudební a textová produkce pana Orela, tak se mi nelíbí ani hudební a textová produkce pana Bangy, ale jsem toho názoru, že on měl prostě právo na svůj názor tak, jak to má každý a pokud se na jeho facebookovém profilu objevují nechutné věci typu Romové do plynu, či něco jiného, tak je to samozřejmě odsouzení hodné a je to špatně. Určitě je potřeba debatovat nad tím, proč k tomuto v české společnosti dochází. Není to v pořádku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě poslední věc. Jak si jako právník vykládáte, jak si vysvětlujete iniciativu poslanců, kteří přišli s návrhem paragrafu o hanobení prezidenta a poměrně přísnými sankcemi.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, já už jsem to komentoval. My ten den, kdy to vyšlo v médiích. Že si myslím, když to teďka vezmu konkrétně na dnešního pane prezidenta, silné osobnosti jako je například pan prezident Zeman, se bez takovéto zákonné úpravy obejdou. Věcně si myslím, že to nebyl úplně šťastný nápad. Každý v České republice chráněn a nemusí na to být speciální paragraf pro pana prezidenta v trestním zákoníku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co si myslíte o tom, že součástí té skupiny poslanců byla také skupina za sociální demokracii. Lubomír Zaorálek tady řekl, že to je skupina lidí, se kterými on nemusí vždycky souhlasit. Jak to máte vy?

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Tak, to je stejné. Když se vrátím trošku zpátky, jako u těch skupin. Mě se něco nemusí líbit. Samozřejmě já s tím návrhem zákona nesouhlasím, ale ty poslanci měli právo na to podepsat. Je dobré, když už to podepsali, tak se mi spíš líbí, když si za tím stojí a ne, když ty podpisy stahují.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Jan Chvojka, který přišel do dnešního Interview. Děkuji vám, pane ministře, za rozhovor. A na shledanou.

Jan CHVOJKA, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu /ČSSD/
--------------------
Děkuji za pozvání. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter